İlluminati'nin Sembolleri ve Anlamları

21 Eylül 2015

Çift Başlı Kartal
Antik çağlardan günümüze kadar uzanmış olan en meşhur güç sembollerinin başında çift başlı kartal gelir.
1
Heavy Metal İşareti
Heavy Metal'den bildiğimiz bu işaret, İlluminati'nin şeytanın boynuzu olarak adlandırdığı semboldür. Ancak Heavy Metal ile İlluminati arasında bir bağlantı olup olmadığı konusunda net bir bilgi yoktur.
2
Sütunlar
Sütunlar, başka aleme geçmek için kullanılan sembollerdir.
3
Damalı Zemin
Başka alemlerde diğer varlıklarla görüşülebilmesi için zeminler damalıdır. Bu nedenle de İlluminati'nin sembollerinden biri olmuştur.
4
Köşeli Yıldız
Hz. Davud'un kalkanında yer alan ve Hz. Süleyman'ın yüzüğünde bulunan işarettir. İlluminati'nin bu sembolü kullanmalarındaki sebep ise; cinlere hükmeden Hz. Süleyman gibi onların da hükmetmek istemesidir.
5
Pentagram
İlluminati'nin bir diğer sembolüdür. Satanizmin de kullandığı bu sembol, 1990'lı yıllarda oldukça hayatımızın içindeydi.
6
Gönye ve Pergel 
İlk masonların inşaatçı olmasından dolayı, masonlar tarafından böyle bir sembol yapılmıştır. İlluminati'nin de kullandığı bu sembolün manası ise "G" harfi "God yani Tanrı", pergel ve gönye ise evrenin simgesidir.
7
Kuru Kafa
Kuru kafanın bildiklerimiz dışında, asıl sembolü olduğu şey İlluminati'dir.
8
Tek Göz ve Piramit
Doların üzerindeki bu sembol İlluminati'nin en meşhur sembolüdür.
9
Güneş
Aydınların kurduğu söylenilen İlluminati, en büyük aydınlatıcı kaynak olan güneşi kendine sembol edinmiştir.
10