Hurafe Olan İnançlarımız

17 Nisan 2017

Nazar boncuğu
Nazardan korunmak ve göze gelmemek için nazar boncuğu takılır.
1
Avuç içlerinin kaşınması
Sağ elin içi kaşınıyorsa para gelecek, sol elin içi kaşınıyorsa para gidecek anlamına gelir.
2
İki bayram arası düğün yapılmaz
Bu inanışa göre iki bayram arası düğün yapmak uğursuzluğa neden olur.
3
Yeni doğan çocuğu 40 boyunca evden çıkarmamak
Bebek doğduğu ilk 40 gün içerisinde dışarı çıkarsa uğursuzluk getirir.
4
Akşamları tırnak kesmek
Akşamları tırnak kesmek uğursuzluk ve musibet anlamına gelir.
5
Kara kedinin önünden geçmek
Kara kedinin önünden geçmek tamamen uğursuzluk olarak değerlendirilir.
6
Bebeğin göbek bağını cami avlusuna gömmek
Yeni doğan çocukların göbek bağlarını caminin avlusuna gömmek, dindar olacağı anlamına gelir.
7
Ölünün mezarı başında mum yakmak
8
Baykuş sesi duymak
Şanssızlık ve uğursuzluk olarak değerlendirilir.
9
Türbeye kilit takmak
Kısmet bulamamış olan kişilerin kısmetinin açılacağına inanılır.
10
Kulak memesini çekip eli tahtaya vurmak
Duyulan kötü şeyin kendi başına gelmemesi için yapılır.
11
Parmakları kenetlemek
Kısmetin kapanacağı şeklinde yorumlanır.
12
Kolları göğüs altına bağlamak
Parmakları kenetlemek gibi bu da kısmetin kapanacağı şeklinde yorumlanır.
13
Elden ele makas alınmaz
Elden ele makas alınması düşman olarak değerlendirilir. O kişi ile kavga edileceğine yorulur.
14
Merdiven altından geçmek
Merdiven altından geçmenin uğursuzluk olarak sayılır.
15
Yeni dünyaya gelmiş bebek yıkanıp tuzlandıktan sonra sofra bezine sarılır
Bu inanış bebeği tokgözlü yapar.
16
El ve ayak tırnak aynı anda kesilmez
El ve ayak tırnaklarını aynı anda kesen kişilerin bir kötü bir iyi haber alacağı şeklinde değerlendirilir.
17
Kurşun dökmek
Kurşun dökerek kişinin nazardan kurtulacağına inanılır. Ayrıca sıkıntıları varsa o sıkıntılarına da iyi geleceği şeklinde yorumlanır.
18
Türbelere adak adamak
İstenilen şeyin yerine gelmesi için adak adanır ve gerçekleştiğinde de adak kesilir.
19
Cenazeyi alkışlayarak uğurlamak
Ölen kişiye teşekkür etmek amacıyla gerçekleştirilir.
20
Hıdırellezde kişinin sahil kumuna ya da toprağa uzun süredir istediği şeyi çizerek istemesi
Bu inanışa göre kişi çizdiği şeylere sahip olur.
21
Türbeye para atmak
Türbelere para atmak bereket olarak nitelendirilir.
22
Gidenin arkasından su dökmek
Tez gidip tez gelmek ya da yolunuz açık olsun anlamına gelir.
23