Her Yönüyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

05 Nisan 2017

Yeni sistemde cumhurbaşkanının yetkileri üzerinde bu yönde bir değişiklik olacak. Cumhurbaşkanının sorumluluğu artacak, cumhurbaşkanı görev alanına giren her konu hakkında yargılanabilecek.
Mevcut ve yeni sistemi karşılaştırarak değerlendiriniz...
1
Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Anayasa'da yer alan  bağımsızlığık ilkesinin yanında tarafsızlık ibaresi de yer alacak. Böylelikle taraflar bertaraf edilecek. Milletvekillerinin sayısının artması da birçok sesin meclis içerisinde kendini ifade etme şansının artacağının göstergesidir.
2
Sancılar içerisinde kıvrılarak değil de istikrarla yol alınacak 5 yıl.
3
Cumhurbaşkanını halk seçecek böylelikle halkın temsil gücü artacak.
4
Yürütmedeki çift başlılık kalkacak ve istikrar sağlanmış olacak.İstikrarlı bir yönetimle birlikte bireysel özgürlükler koruma altına alınacak.
5
Cumhurbaşkanının yargı yolu açık olacak. Artık Cumhurbaşkanı Yardımcılarını ve Bakanları Cumhurbaşkanı atayacak.
6
Ohal İlanına Meclis karar verecek, sıkı yönetim tarihe karışacak.
7
Askeri mahkemeler kalkacak. HSYK üyelerini Cumhurbaşkanı ve TBMM seçecek.
8
Başbakanlık makamı kaldırılarak yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına verilecek
9
Yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanının partiyle ilişiği kesilmeyecek.Yani artık partili Cumhurbaşkanı olacak.
10
Üç dönemin karşılaşması yapılırken  "gülen insana" dikkat. :) O gülen insan figürü halkı temsil ediyor...
11
Yürütmenin çok başlı olması ekonomide istikrarı zedeliyor. Buna en güzel örnek, koalisyon dönemlerini gösterebiliriz.
12
Peki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde durum ne olacak. Tablodaki maddeleri okuduğunuz zaman bu sistemin neler getireceğini ve mevcut sisteme göre artılarını iyi bir şekilde görmüş olacaksınız.
13
Cumhurbaşkanlığı nedir ya da ne değildir? Sorularınıza cevap olabilecek bir içerik.
14
Yeni sistem yani Cumhurbaşkanlığı Sistemi  gösteriyor ki koalisyon dönemleri bir daha tekrarlanmayacak.
15
İşte, Cumhurbaşkanlığı sisteminin en önemli artıları..
16
Artık gençler de mecliste temsil hakkı bulacak..
17