Günümüzde İsim Değiştirmiş Meslekler

15 Eylül 2015

Dünya sürekli gelişiyor, geliştikçe de değişiyor. Bu değişimler sadece teknolojik aletlerde, ulaşım araçlarında, yollarda olmuyor. Değişimler meslekler üzerinde çok büyük etkiler yaratıyor. Kimi meslek piyasadan silinirken kimi meslekte isim değiştirerek var olmaya devam ediyor.
1
Kassarlar
Eskiden halı, klim, keçe gibi şeyleri özel bir havuzda yıkayan kişilere derlerdi. Şimdiki halı yıkayıcılar gibi…
2
Cambazlar
İnsanları eğlendirmek için sirklerde canbazlar görev yapardı
3
Hallaklar
Erkekleri traş eden berberlere denir.
4
Kayıkçılar
İnsanları taşıyan kayıkları kullanan kişilere denirdi.
5
Sedyeciler 
Eskiden hasta ve yaralıları sedyede taşıyan kişilere denirdi.
6
Attarlar
İlaç yapımı için gerekli olan hammaddeleri satan ve ilaç hazırlayanlara denirdi. 
7
Seeleciler
Eskiden dilencilik yapanlara denirdi.
8
Cezzarlar
İzin alınan pazarlarda açık şekilde et satanlara denirdi.
9
Tanzifatçılar
Eskiden İstanbul’u temizleyen ve sokak köpeklerine bakan kişilere denirdi.
10
Meddahlar
Ortaoyunu oynayan kişilere denir. Günümüzdeki talk şov ve stand up gibi…
11