Günahların Affedilmesi İçin Okunacak Dualar

24 Mayıs 2016

Her insan günahlarından arınmak ister. İslam dini de insanoğlunu, işlediği günahlar sonrasında yapacağı tövbelerle ve edeceği dualarla affedileceğini müjdeler. Bu konuda Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Müslüman veya mü'min bir kul, abdest almaya başlayınca yüzünü yıkadığı zaman, su ile beraber veya suyun son damlası ile beraber”, gözleri ile bakarak işlediği” her günahı çıkıp gider. Ayaklarını yıkadığı zaman, yürümek suretiyle işlediği her günahı su ile beraber veya suyun son damlası ile beraber yıkanıp gider. Bu kimse aldığı abdestin sonunda, tertemiz olarak günahlarından sıyrılır” 
Günahların affedilmesi için tövbe etmenin yanı sıra okunması gereken bazı özel dualar vardır. O dualar da şöyle:
1
”La ilahe illellah"
Peygamber Efendimiz (s.a.v), ”La ilahe illellah" kelimesini kim inanarak söylerse günahlarından tamamen arınacağını belirtmiştir. 
2
“Her kim kuşluk namazına devam ederse, günahları köpükler kadar da olsa affolunur.” “La ilahe illallahü vel hamdü lillahi ve la havle ve la kuvvete illa billah (Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bütün hamd ve senalar Allah'a aittir. Günahlardan dönmek ve Allah'a ibadet etme kuvveti ancak Allah'ın yardımıyla olur) diyen kimsenin günahları, köpüklerden çok bile olsa affolunur.”
3
Hz. Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadise göre Allah'ın Resulü şöyle buyurmuştur: “Her kim namazın peşinden, 33 defa SÜBHANALLAH, 33 defa ELHAMDÜLİLLAH, 33 defa ALLAHÜEKBER der, yüzüncüyü de LA İLAHE İLLALLAHÜ VAHDEHU LA ŞERİKE LEHU LEHÜ-L MÜLKÜ VE LEHÜ-L HAMDÜ VE HÜVE ALA KÜLLİ ŞEY'İN KADİR, diyerek tamamlarsa, denizlerin köpüğü kadar günahı olsa, mağfiret olunur.”
4
Hz. Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir diğer hadiste ise Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Sabah ve akşam yüz defa, Sübhanellahi ve bi hamdihi diyen kimsenin günahları, denizlerin köpüğünden çok olsa bile mağfiret olunur.”
5
Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadise göre Hz.Peygamber şöyle buyurdu: “Farz namazların peşinden yüz defa Sübhanellah, yüz defa La ilahe illallah, yüz defa Allahü Ekber diyen kimsenin günahları, deniz köpüğünden çok olsa bile affedilir.”
6
Hz. Muaz b.Cebel'den rivayet edilen hadise göre: “Sabah ve ikindi namazından sonra üç defa Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hu el hayyel kayyume ve etübu ileyh (Kendisinden başka hak ilah olmayan, ezeli hayat ile dipdiri olup yarattıklarını her an gözetip duran Ulu Allah'tan mağfiret diler, O'na sığınırım diyen kimsenin günahları, deniz köpüğü kadar da olsa mağfiret olunur.”
7
Hz. Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir diğer hadise göre: “Sabah namazının peşinden yüz defa Sübhanellah, yüz defa La ilahe illallah, yüz defa da Allahü Ekber diyen kimsenin günahları köpükler kadar da olsa affolunur.”
8
Hz. Abdullah bin Amr bin As'dan rivayet olunan hadise göre Resulü Ekrem buyurdu: “Her kim, La ilahe illallahü vallahü ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim derse, günahları denizlerin köpüğü kadar da olsa mağfiret olunur.”
9
Hz. Muaz b.Enes ‘den rivayet edilen hadise göre: “Sabah namazını bitirdikten sonra, namaz kıldığı yerde (kerahat vakti çıkıncaya kadar) oturup zikir ve dua ile meşgul olarak iki rekat kuşluk namazı kılan kimsenin günahları, deniz köpüğü kadar da olsa affolunur.”
10
Başka bir hadise göre de: “Akşamleyin yatağına vardığın zaman: La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim sübhanellahi vel hamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber (Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Yüce ve büyük olan Allah'ın yardımı olmadıkça, günahtan dönüş ve ibadet yapmaya kuvvet yoktur. Allah'ı tesbih eder ve O'na hamdederim. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur ve en büyük Allah'tır diyen kimsenin, denizlerin köpüğü kadar da günahı olsa affedilir.” buyurdular.
11
Hz. Ebu Zer Gıfari'den rivayet edilen hadise göre: “Her kim, Allahü ekber ve sübhanellahi vel hamdü lillahi ve la ilahe illallahü vahdehu la, şerike lehu vela havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim den ibaret olan bu kelimeleri, her namazın ardından yüzer defa okursa, günahları köpükler kadar da olsa affolunur.”
12
Hz.Aişe'den rivayet edilen hadiste: “Sabahleyin uykusundan uyandığı zaman La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir (Tek olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O'nun ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'nadır, O her şeye kadirdir.) diyen kimsenin günahları deniz köpüğü kadar da olsa bağışlanır.” buyruldu.
13
Hz. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilen hadiste Peygamberimiz buyurdu: “Müslüman bir kimse, din kardeşi ile karşılaştığında, musahafa yapmak için onun elini tutarsa, şiddetli rüzgarın estiği bir günde, ağacın kuru yapraklarının dökülmesi gibi her ikisinin de günahları dökülür. Bu iki kimsenin günahları denizin köpüğü kadar da olsa affolunur.”
14
“Cuma günü sabah namazından önce, üç defa Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hu el hayyel kayyume ve etubu ileyh, diyen kimsenin günahları köpükler kadar da olsa affolunur.”
15