Guatr Hastalığı ve Tedavisi

10 Temmuz 2015

Guatr tek bir hastalık olmayıp 3 ana gruba ayrılır. Tiroid bezinin az hormon salgıladığı durumlar; hipotiroidi hastalığıdır. Bu hastalıkta vücut hızı yavaşlar, hareketler ağırlaşır.
1
İkincisi; hormon dengesizliği olmayan guatr hastalarıdır. Bu grupta alt başlıklara ayrılır. Birincisi tiroid bezinin dengeli şekilde tamamının büyüdüğü (diffüz guatr); ikincisi, tiroid bezinde tek bir yumrunun (nodül) olduğu (soliter tiroid nodülü) ve üçüncüsü tiroidde çok sayıda yumrunun olduğu (multinodüler guatr) hastalıklar. Tiroidin fazla hormon salgıladığı hastalıklar.
Bu grup zehirli guatr olarak bilinir. Ellerde titreme ve kalp çarpıntısı görülür.
2
Hipertiroidizm Guatr hastalığının belirtileri şu şekildedir; kilo kaybı, sinirlilik hali, çabuk yorgunluk, terleme, sıcakta duramama, ağız kuruması, ellerde titreme, bakışlarda şaşkınlık veya korku ifadesi, göz kapağının yukarıya doğru gerilmesi, göz kapağında şişme, göz kürelerinin öne doğru belirmesi, gözü oynatan kasların tutulmasına bağlı olarak yukarı ve dış üst yana bakışta zorluk.
3
Guatr Tedavisi: Tedavi guatr hastalığının çeşidine göre değişir. Hormon yetersizliği yaşayan guatr hastalarına hormon ilaç olarak verilir. Hormon fazlalığı yaşayanlara ise hormon oluşumunu engelleyici ilaçlar verilir. Hormon dengesi sağlandıktan sonra ameliyat ya da radyoaktif iyot ile tedavi yapılır. Genellikle ameliyat tercih edilmektedir.
4
Guatr Hastalığında Kanser Riski Var Mıdır?
Guatr, tiroid bezlerinin kanserden bağımsız büyümeleridir. Yine de bu bazı incelemeler sonucu belli olur.. Hatta ameliyattan sonra incelenebilir. Guatrlı hastalarda kanser riski ise % 15 civarlarındadır.
5
Guatr Tekrarlar mı?
Guatr hastalığının tekrarlama olasılığı yüksektir. Ameliyatla nodül alınsa bile tekrar nüksedebilir. Bu yüzden hastalığa uygun ameliyatı gerçekleştirmek önemlidir.
6