Faktoring Hakkında Merak Edilenler

17 Mayıs 2016

Ticari işletmeler, her an çok sayıda risk ile karşılaşmaktadır. Risk aldıkları zaman, olumsuz durumlar gelişebilmekte, ciddi zararlar görebilmektedirler. Hızlı büyüyen şirketin gelişmesi bile durabilmektedir.
1
Şirketlerin gelişiminin önüne geçmek için çeşitli yollara başvuru yapılmaktadır. Bunlardan en önemlilerden biri de faktoring isimli uygulamadır. Özellikle KOBİ'ler tarafından kullanılan bu sistem, çeşitli avantajlar sağlamaktadır. 
2
İşletmeler, ticaretlerini gerçekleştirdikleri zaman, tüm alacaklarını, tüm hakları ile beraber faktoring şirketine vermektedir. Bu devir sonucunda, faktoring fonksiyonlarının devreden kişiye sağlanması için gerçekleştirilen finansal hizmet anlamına gelmektedir. Faktoring işleminin gerçekleştirilmesi için alıcı, satıcı ve faktör tarafları bulunmaktadır. Uluslararası faktoringlerde ayrıca muhabir faktör yer almaktadır.
3
Satıcı taraf, hizmet ve malı satan, alacaklı kurumdur. Alacaklı taraf, ticaret yaparken borçlu olan kurum olarak bilinirken, faktör ise alınacak malları kendisine geçiren ve satıcı tarafa seçenek sunarak, aracılık eden taraf olarak anılmaktadır.
4
Faktor, bu belirtilen işlemleri gerçekleştirmek için alıcı tarafın da kredilitesini değerlendirmesi gerekir. Bu şekilde borcu ödeyecek şirketin ödeme gücü ortaya çıkar ve bu şekilde sözleşme belirlenir. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra faktor taraf satıcıya, anlaşılan tutarda avans verir.
5
Alacakların vadesi geldiği zaman, alıcı faktoring şirketine borçlarını öder. Faktoring şirketinin temin ettiği borçlardan, masraflar düşürülür ve satıcıya olan ödeme gerçekleşir. Ödemedeki herhangi bir risk karşısında, faktoring şirketi devreye girer.
6
Şirketler, vadeli satış gerçekleştirdiği zaman, zamanında tahsil edilmeme riski taşımaktadır. DSB, teminat mektubu hizmetine başvururlar. Firmalar, müşterilerden ödeme konusunda teminat ister ve satışlarını ona göre gerçekleştireceklerdir. Faktoring sözleşmesi, borçlu tarafındaki alacaklarını garantiler ve ticari hayatlarını korumaya yönelirler.
7
Faktoring şirketi, satıcı tarafından verilen faturaları üstlenerek, alacaklı olarak faktor gösterilir. Firmaların bu özelliği sayesinde çok avantajlı fırsatlar yakalamaktadır. En önemli kural, alacakları tahsil etmek için harcanılan zamandır. Faturaların takibinde, şirketlerin kendini pazarlama ve satış konusunda geliştirmesi gerekir. Böylece şirketler karlı yönlere yönelerek, tahsilat işlemleri de faktor tarafından yapılmaktadır.
8
Alacaklarını devreden şirket, alacaklarının toplam miktarı üzerinden, faktoring şirketinden avans alır. Bu şekilde, vadesi daha gelmemiş ödemelerden faktoring şirketi sayesinde finans kaynağı elde etmiş olur. Bu şekilde planlama ile nakit akışında kolaylık sağlanır.
9
Tam Servis Faktoring, Rücu Hakkı Saklı Faktoring, Gayri Kabili Rucü Faktoring, Tahsilat Yöntemi, Ödeme Vadesinde Faktoring, Fatura İskonto Yöntemi, İthalat Faktoringi, İhracat Faktoringi ve Örgülü Faktoring türlerine sahiptir.
10