Dünyanın Gelmiş Geçmiş En Büyük 10 İmparatorluğu

16 Ocak 2020

Dünya tarihi imparatorluk kurmuş olan devletlerle dolu. Kimi imparatorluk tarihte pek varlık gösteremezken kimi imparatorluk da dünya tarihine yön vermiştir. İşte dünya tarihine yön vermiş olan o imparatorluklar...
1
Maya İmparatorluğu 
16. yüzyıla kadar varlığını sürdürmeyi başaran Maya İmparatorluğu, İspanyol savaşları sonucu yıkılmıştır.
2
Fransız İmparatorluğu
1534-1962 yılına kadar hüküm sürmüş bir imparatorluktu. Tamamen sömürgecilik mantığıyla kurulan bu imparatorluk, Afrika'nın yarısını sömürmüştür.
3
İspanyol İmparatorluğu
1492 yılında kurulup 1989 yılında tarih sahnesinden silinmiştir. 19. yüzyılda Avrupa üzerindeki etkisini kaybederek yıkılan İspanyol İmparatorluğu, Amerika'yı keşfederek dünya tarihinin seyrini değiştirmiştir.
4
Qing Hanedanı
1644 yılında Çin'de kurulan Qing Hanedanı 1911'de yıkılmıştır. Çin'in son imparatorluğu olan Qing hanedanı, zamanında bulunduğu bölgeye tamamen hükmetmiştir.
5
Emeviler
661'de İslam devleti olarak kurulan Emeviler, 750 yılında tarihten silindi. Yaklaşık 100 yıllık bir imparatorluk süreci olan Emeviler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın bir kısmına hükmettikten sonra İspanya'nın güneyine hükmetti. 
6
Moğol İmparatorluğu
Cengizhan tarafından 1206 yılında kurulan Moğol İmparatorluğu, 162 yıl bulunduğu topraklara hüküm sürerek 1368'de yıkıldı. Tarihte bitişik topraklara sahip en büyük imparatorluğa sahiptir.
7
Britanya İmparatorluğu
16. ve 17. yüzyılda kurulan ve hala varlığını devam ettiren bir imparatorluktur. 2. Dünya Savaşı'na kadar tüm dünyaya hükmetmeyi başaran Britanya İmparatorluğu, bu savaştan sonra eski gücünü kaybetmiştir.
8
Roma İmparatorluğu
MÖ 27'de kurulan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'u fethetmesiyle tarih sahnesinden silinen büyük bir imparatorluktur. Dünyaya hükmetmiş olan bu imparatorluk, dünya tarihine çok büyük katkılar sağladı.
9
Osmanlı İmparatorluğu
1299 yılında kurulan ve 1923'e kadar devam eden dünyanın en büyük imparatorluklarından biridir. Osmanlı, dünyaya İslam sancağı altında hükmetmiş büyük bir imparatorluktu. Emperyalizm'den uzak durup sadece cihad anlayışı ile fetihler gerçekleştiren eşsiz bir devletti. Alman Prof. Noumark'ın da dediği gibi "Osmanlı'yı tarihten çıkarırsanız tarih kalmaz." İşte bu söz Osmanlı'nın büyüklüğünü gösteren sadece küçük bir kanıttır.
Tüm padişahlarımızın ruhları şad olsun.
10