Dünyanın En Zengin Ülkeleri

24 Ağustos 2015

Avustralya
Kişi Başına GSYİH: 44.073,81 Dolar
1
İsviçre
Kişi Başına GSYİH: 46.474,95 Dolar
2
Birleşik Arap Emirlikleri
Kişi Başına GSYİH: 49.883,58 Dolar
3
Amerika Birleşik Devletleri
Kişi Başına GSYİH: 51.248,21 Dolar
4
Hong Kong
Kişi Başına GSYİH: 53.432,23 Dolar
5
Brunei Darü's-Selam Devleti
Kişi Başına GSYİH: 55.111,20 Dolar
6
Norveç
Kişi Başına GSYİH: 56.663,47 Dolar
7
Singapur
Kişi Başına GSYİH: 61.567,28 Dolar
8
Lüksemburg
Kişi Başına GSYİH: 79.593,91 Dolar
9
Katar Devleti
Kişi Başına GSYİH: 105.091,42 Dolar
10