Dünyanın En Uzun Nehirleri

31 Ağustos 2015

Amor Nehri - 2.700 km
Nehir, Kuzey Çin ve Doğu Rusya arasında doğal sınırı oluşturmaktadır.
1
Zaire - 4.700 km220 metre derinliğindeki bu nehir, Kongo Cumhuriyeti gibi birçok ülkenin yanına kurulmuştur.
2
Parana - 4.880 kmAmerika'nın en büyük ikinci nehri olan Panara, Brezilya, Arjantin ve Paraguay'ı da beslemektedir.
3
Yenisey - 5.539 kmRusya'da bulunan nehir kutup denizine dökülen en büyük nehir olma özelliğini de taşımaktadır. 
4
Huang Ho - 4.845 km
Çin'in en büyük ikinci nehridir.
5
Ob - 5,410 km 
Rusya'nın en uzun nehridir.
6
Yangtze - 6,300 km 
Çin'in en uzun nehridir.
7
Mississippi - 4.070 km
Kuzey Amerika'nın en büyük nehridir. 
8
Amazon - 6.400 km
Hacim olarak Dünya'nın en büyük nehridir.
9
Nil - 6.650 km
Afrika kıtasının 10'da birini kaplayan Nil Nehri, Dünya'nın en uzun nehridir.
10