Dünyanın En Değerli Bozuk Paraları

18 Eylül 2015

Kartal Simgeli Amerika Birleşik Devletleri Madeni Parası - 2.185.000 Dolar
1
1804 Büst Doları - 3.737.500 Dolar
2
1913 Liberal Baş Nikel - 3.737.500 Dolar
3
1804 Büst Doları - 3.877.500 Dolar
4
1 Milyon Dolarlık Altın Kanada Akçaağaç Yaprağı Figürlü Para - 4.020.000 Dolar
5
1804 Gümüş Dolar - 4.140.000 Dolar
6
1787 Brasher Doubloon - 4.582.500 Dolar
7
1787 Brasher Doubloon - 7.395.000 Dolar
8
1933 Saint Gaudens Çift Kartal - 7.590.020 Dolar
9
1794 Dalgalı Saçlı Gümüş/Bakır Dolar - 10.016.875 Dolar
10