Dünyanın En Çok Petrol Üreten Ülkeleri

10 Eylül 2015

Nijerya
1950'lerde İngiltere tarafından bulunan petrol, Nijerya'nın gelirlerinin büyük bir kısmını karşılamaktadır. Günde 1.02 milyon varili ise Amerika'ya gönderilmektedir.
1
Brezilya
Amazon yerlilerinin yaşadığı bölgede çok önemli petrol kaynakları bulunan Brezilya, kendi ihtiyacını karşıladığı gibi petrol ihracatı da yapabilecek durumdadır.
2
Birleşik Arap Emirlikleri
Birleşik Arap Emirlikleri Dünya'nın en büyük 8. petrol üreticisi durumunda. Kendi nüfusu az olduğu için ihracat da yapabilecek durumdadır.
3
Meksika
Meksika çok büyük bir petrol üreticisi olmasına rağmen, OPEC ya da benzeri herhangi bir uluslararası petrol platformuna üye değildir.
4
Kanada
Dünya petrol üretiminin %4'ünü de Kanada karşılamaktadır. Günde çıkarttığı 3.700.000 varil petrol çıkarılmaktadır.
5
İran
Dünyanın en önemli petrol ve doğalgaz rezervlerine sahiptir.
6
Çin
Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, aynı zamanda dünyanın en büyük 4. büyük petrol üreticisidir. 
7
Amerika Birleşik Devletleri
ABD, Dünya üretiminin %10'undan fazlasını tek başına karşılıyor.
8
Rusya
Dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerine sahip ülkesi ve en önemli kömür üreticilerinden biri olan Rusya aynı zamanda en büyük petrol üreticilerindendir. 
9
Suudi Arabistan
Ülkenin tüm ekonomisi petrol üretmek üzerine kurulmuştur. Dünyanın petrol üretiminin %18'ini karşılamaktadır.
10