Dünyanın En Büyük Ülkeleri

02 Ekim 2015

Cezayir
Kuzey Afrika'da bulunan Cezayir, Afrika'nın en büyük ülkesidir.
Yüz ölçümü de: 2.381.741
1
Kazakistan
Kazakistan Cumhuriyeti, Orta Asya ve Doğu Avrupa'daki bağımsız devlettir. Günümüzdeki yedi bağımsız Türk devletinden biridir. Dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesidir. Asya kıtasında toprağı bulunan en büyük dördüncü ülkedir.
Yüz ölçümü: 2.729.9004
2
Arjantin
Güney Amerika Kıtası'nda yer alan bir ülkedir. Güney Amerika'nın en büyük ikinci ülkesi, Güney yarım kürenin de en büyük üçüncü ülkesidir. 
Yüz ölçümü: 2.791.810
3
Hindistan
Güney Asya'da bulunan bir ülkedir. Dünyanın en büyük yedinci coğrafi alanına sahiptir. Asya kıtasında da toprağı buluna en büyük üçüncü ülkedir. Genel olarak su alanı kara alanına oranı en yüksek ülkedir.
Yüz ölçümü: 3.287.590
4
Avustralya
Avustralya, güney yarım kürede yer alan bir ada ülkesidir. Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus arasında uzanır. Okyanusya kıtasının en büyük ülkesidir. Ayrıca kara sınırı olmayan en büyük ülkedir. Güney yarımkürenin de en büyük ikinci ülkesidir.
Yüz ölçümü: 7.692.024
5
Brezilya
Güney Amerika'da yer alan, kıtanın en büyük ve en kalabalık ülkesidir. Brezilya Güney yarımküre ve Güney Amerika kıtasının en büyük ülkesidir.
Yüz ölçümü: 8.515.767
6
ABD
Kuzey Amerika'nın ortasında, Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu'nun arasında bulunmaktadır. ABD, Kuzey Amerika kıtasının en büyük ikinci ülkesidir. Kara alanında en büyük üçüncü ülkeyken su alanında üçüncü ülkedir. 
Yüz ölçümü: 9.629.091
7
Çin
Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi ve en büyük ekonomilerinden biridir. Çin, topraklarının tamamı Asya kıtasında bulunan en büyük ülkedir. Kara alanında ikinci olmasına rağmen su alanında beşinci sıradadır.
Yüz ölçümü: 9.706.961
8
Kanada
Kanada, ülke alan bakımından dünyanın en geniş ikinci ülkesidir. Ayrıca Kuzey Amerika kıtasının en büyük ülkesidir. Kara alanında en büyük dördüncü ülkeyken, su alanı en büyük ülkedir.
Yüz ölçümü: 9.984.670 
9
Rusya
Rusya dünyanın en geniş ülkesidir ve dünya yaşam alanının sekizde birini kapsar. Kanada ile yüz ölçümü farkı yaklaşık olarak 8 milyon kilometrekaredir.
Yüzölçümü: 17,075,400. 
10