Depresyona Sokan Meslekler

01 Ağustos 2015

Sağlık Çalışanları
Doktorlar, hemşireler, terapistler kısacası sağlık sektöründe çalışan kişiler, diğer insanların sağlıkları için çaba sarf ederken genellikle kendi sağlıklarını unuturlar. Düzensiz çalışma saatleri, her gün hastalıklar ve travmalarla hatta ölümlerle yüz yüze olmak sağlık dünyasında çalışan kişilerin ruh sağlıklarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu da onların depresyona girme olasılıklarını yükselten bir duruma dönüşmektedir.
1
Bakıcılar
Yapılan araştırmalara göre ABD'de bu alanda çalışan kişilerin yaklaşık yüzde 11'inin depresyonda oldukları görülmüştür. Yemek yedirme, banyo yaptırma gibi işleri de içerebilen bakıcılık, sürekli hasta insanları görmekten dolayı negatif duyguları körüklemektedir.
2
Gazeteciler
Özellikle sıcak haber peşinde koşan muhabir ve foto muhabirlik, dünyanın en zor mesleklerinden biridir. Bu mesleğin en zor alanlarından biri de savaş muhabirliğidir. Bu şekilde çalışan gazetecilerin düzensiz çalışma saatleri, ölüm, şiddet, kaza veya yoksulluk gibi her tür hayatın içinden sıkıntıları yansıtmaları bu mesleği yapanların etkilenmelerini sağlamaktadır.
3
Sosyal Hizmet    
İstismara uğramış, aile ve çocukların zorluklarıyla karşı karşıya kalan sosyal hizmet sorumluları, bu sorunlar karşısında ruhsal çöküntü yaşayabilmektedir.
4
Sanatçılar
Düzensiz çalışma saatleri ve koşulları sebebiyle, bu tarz mesleklerde çalışan kişiler ruhsal çöküntü yaşayabilmektedir. ABD'de bu alanda çalışan kişilerin yüzde 9'unda depresyon belirtileri görülmektedir. Sanatçılarda özellikle bipolar bozukluk en sık karşılaşılan rahatsızlıklar arasındadır.
5
Öğretmenler
Pek çok çocukla ve aileyle muhatap olmayı gerektiren stresli bir iştir. Ayrıca öğretmenlere verilen sorumluluk ve zorluklar, ruhsal durumları üzerinde negatif etki bırakabilmektedir. 
6
Finans Çalışanları
Kendilerine ait olmayan parayı yönetmek durumunda olan finansçılar, büyük sorumluluk taşımaktadır. Risk ve stresin verdiği ağır durumla beraber bu sorumluluk onların ruhsal sağlığında çöküntü yaratabilir. 
7
Kıdemli Kurumsal Yöneticiler
Yüksek maaşla çalışıyor olmanın bedelini ağır stres yaşayarak ödemektedirler. Yöneticilik kapsamlı bilgi birikimi, hızlı kavrama yeteneği, teknoloji ve trendleri takip edip doğru karar alabilme ve uygulayabilmeyi gerektirmektedir. Bunlar da yöneticilerin depresyona yatkın olmasını sağlamaktadır.
8
Yönetici Asistanları
Yöneticileri tarafından yüksek talep ve isteklere karşılık vermek zorunda olan yönetici asistanlarının yüksek sorumlulukları, depresif durumu beraberinde getirir.
9
Satış Elemanları
Satışa dayalı komisyonla çalışıyor olmak, negatif bir ruhsal durum yaratmaktadır. Ayrıca tatminsiz ve zor müşterilerle muhatap olmak satış elemanları için oldukça zor bir durumdur.
10