Cumhuriyetten Sonra İsim Değiştiren İller

22 Eylül 2015

Ağrı
İlk adının Osmanlı padişahından alarak Bayazıt olur. Ancak 1926'da adı Karaköse olarak değiştirilir. Son olarak 1938'de adı Ağrı olarak değiştirilir.
1
Bursa
1924’ten önceki ismi I. Murat'ın unvanı olan Hüdavendigar'dı.
2
Adana
İlk başta ismi Kozan'dı. 1926'da Adana yani Kozan ilçeye dönüştürüldü. O yıllarda Cebelibereket adındaki il 1933'te Adana'ya bağlanıyor. Hemen ardından Seyhan ismi veriliyor ancak 1956'da Adana ismi koyuluyor.
3
Bingöl 
1926’dan önceki ismi Genç'ti.
4
Çanakkale
İlk başta Biga sancağının merkezi olan Çanakkale, 1925’ten sonra Gelibolu adındaki ili de kendi bünyesine katarak il olur.
5
Artvin
İl olmadan önceki ismi Livaneli olan Artvin 1921’de il olur. Ancak 1933’te Rize ve Artvin birleşerek Çoruh ismini alır. İlerleyen yıllarda Rize Çoruh’tan ayrılıyor ve 1956’da Çoruh’ta Artvin ismini alıyor.
6
Afyonkarahisar 
İlk ismi Karahisar-ı Sahib'ti. Cumhuriyetin ilk yıllarında ismi kısaltılarak sadece Afyon oluyor. Ancak yaşanan karışıklıklarla 2005’te ismi Afyonkarahisar ismini alıyor.
7
Bilecik
1926’dan önceki ismi Ertuğrul'du. Osmanlı'nın kurucusu Ertuğrul Gazi'den gelen bu isim Cumhuriyet'in ilanından sonra değiştirildi.
8
Elazığ
1937'den önceki ismi Elaziz'di. 
9
Kahramanmaraş
1973’te Maraş isminin önüne Kahraman sözcüğü eklendi.
10
Çankırı
1925’den önceki ismi Kangırı'ydı.
11
Diyarbakır
1937’den önceki ismi Diyarbekir'di. Bu coğrafya'da Ergani adında bir il bulunuyordu. Bu ilde 1926'da Diyarbakır'a bağlanıyor.
12
Çatalca
1926’ya kadar bir ildi.
13
Gaziantep
İlk ismi Ayıntap'tı. 1926 yılında başına Gazi ismi getirilerek Gaziayıntap olarak değiştiriliyor.
14
Muğla
İlk ismi Menteşe iken 1926’da ismi Muğla olarak değiştirildi.
15
Balıkesir
Asırlarca Karesi ismini kullanmasına rağmen 1926'da ismi Balıkesir olarak değiştiriliyor.
16
Samsun
1926'dan önceki ismi Canik'ti.
17
Şanlıurfa
İlk adı Siverek'di. Ancak Siverek, 1926'da il olmaktan çıkarılıp, Urfa il yapıldı. 1984'te de isminin başına Şanlı kelimesi getirildi. 
18
Yozgat
1926 yılından önceki ismi Bozok'tu.
19
Rize
1926’ya kadar Lazistan sancağının merkez ilçesi.
20
Tunceli
1926’dan önceki ismi Dersim'dir.
21
Kırklareli
1926’dan önceki ismi Kırkkilise'ydi.
22
Manisa
Bir Anadolu beylikliği olan Saruhan'ın ismini verdiği o yer, 1926'da Manisa olarak değiştirildi.
23