Çalışan Anne Adaylarının Hakları

15 Ağustos 2015

Doktor raporu ve izinleri ile hamile çalışan doğum olmadan önceki 3 haftaya kadar devam edebilir. Kalan 5 haftalık zaman, doğum sonrası kullanılacak olan 8 haftalık süreye eklenebilir.
1
Hamilelik süresince gerekli sağlık kontrolleri için işverenler, çalışanlara mazeret izni vermek zorundadır. Aksi mümkün olamaz. Böyle durum olduğunda, çalışanın hakları zayi olduğundan dolayı, çalışan kadın için haklı fesih nedeni ortaya çıkmaktadır. Kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir.
2
4857 sayılı İş Kanunu'nun 74. maddesine göre, hamileler doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere, toplam 16 hafta iznini kullanır. Çoğul olan hamileliklerde 8 haftaya birde 2 hafta eklenir.
3
Ücretli doğum izinlernde 6 aylık ücretsiz izin vermek zorundalardır. Bu sürede, kıdem tazminatı ve yıllık izinler hesaplanırken, bu süre hesaba katılmaz.
4
Hamile kadınlar, hamile olduğunu bildiren belgeyi çalıştığı yerin insan kaynakları veya muhasebe bölümüne gönderir. Aldığı belgeyi, bağlı olduğu sigorta kurumuna iletmesi gerekir. İzin konusunda ve diğer işlemleri konusunda çok önemlidir.
5
İzinlerinin bitiminde kadının tekrar ie alınması zorunludur. Daha düşük maaşlı, daha kötü bir işte çalışılması durumu söz konusu olamaz. Böyle durumda kadın, iş sözleşmesi haklı sebeple feshedip kıdem tazminatı talep edilebilir.
6
Hamilelik durumunda işten çıkarılan kadının, iş yerinde 30'dan fazla işçi çalışıyor ve en az 6 aydır bu işte çalışıyorsa, iş sözleşmesinin feshi tarihinden 1 ay içerisinde işe iade davası açma hakkı vardır.
7
Hamile çalışanlar, gün içerisinde yedi buçuk saatten fazla çalışamaz ve ayrıca sağlıklı bir süreç geçirilebilmesi için tedbirler alınmalıdır.
8
Hamile ve çocuğu bir yaşını doldurmamış kadınlar, günde yedi buçuk saatten fazla kesinlikle çalıştırılamaz.
9
Süt izni, bebek yaşını doldurana kadar günde bir buçuk saat olarak kullanılır. Bu izin bölünemez, toplu kullanılamaz ve parası verilmez. Kadınlar mesaiye bir buçuk saat geç veya erken çıkarak bu izni kullanabilir.
10