Bireysel Emeklilik Hakkında Merak Edilenler

13 Mayıs 2017

Bireysel emeklilik ile 2001 senesinde tanıştık ve 2005 senesine kadar, katılan sayısı 700 bine çıktı. Bu oran, 2013 senesinde 4.7 milyona ulaşırken, 2014 yılında ise 5.8 milyon kişiye ulaştı.
1
2014 senesinde, sisteme katılanların katkı payları için birikmiş olan devlet katkıları için birikmiş miktar, 3 milyar liraya yükseldi.
2
Sistem tam olarak bilinmesede, Bireysel Emeklik Sistemi ile emekli olanların sayısı 15 bin 255 kişiye ulaştı.
3
2006 senesinde 2.8 milyar liralık fon büyüklüğü, 6 sene sonra 20 milyarı aşmış ve 2014'ün sonunda ise bu büyüklül 34.5 milyarın üzerine çıkmıştır.
4
Bireysel Emeklilik Fonlarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içindeki ağırlık ortalaması, 2014 senesine  göre %9 oranında artmış ve %84.2'u kadar yükselmiştir. Türkiye'de bu fonların milli gelire oranı sadece %4.9'dur.
5
2004 - 2014 seneleri arasında, Türkiye'de hanehalkı tasarruf vergi sonrası getirisi %206 oranındadır.
6
2004-2014 senelerinde, fon giderlerinin getirisi, %266'ya kadar ulaşmıştır. Hanehalkı tasarruflarna göre, Bes getirisi %60 daha yüksek görünmektedir.
7
2008.2011 ve 2013 senelerinde  döviz kurları ve faizler yükselmiş, hisse senedi endeksleri düşmüştür. Bu senenlerde, fon performansları, diğer getirilerden çok daha az kalmıştır.
8
Yeni düzenlemeler ile beraber, 2013 senesinin başından itibaren emeklilik sözleşmesinin sistemde yer aldığı süre, 3-6 yıl  olduğu zaman devlet katkısının %15'ine, 6-10 yılda ise %35'ine, 10+ olduğu zamanda %60'ına kadar hak elde edilmektedir.
9
Devlet katkısı hesaplanırken, yıllık katkı payı, o yıla ait lan brüt asgari ücret ile sınırl kalmaktadır.  2014 senesinde limit 12.230 lira ve hak alınacak maksimum devlet katkısı 3.307 lira seviyesine gelmiştir. 2015 senesinde ise,14.850 ve maksimum devlet katkısı3.714 lira olması beklenmektedir.
10