Akreditif Nedir ve Türleri Nelerdir?

23 Mayıs 2016

Ticarette ödeme yollarından biri de akreditiflerdir. İthalatçıların talebine göre oluşturulan ve banka tarafından ithalatçıya belli şartlar ile verilen garantidir. Kısacası bankalarla yapılan sözleşmedir. Çok sayıda türleri bulunmaktadır.
1
Akreditifin oluşturulması için dört taraf bulunmaktadır. İthalat yapan kurum, kurumun bankası, ihracat tapa kurum ve aradaki bağlantıyı sağlayan yurt dışı bankasıdır. 
2
Akreditif, uluslararası ticarette ödememe gibi riskleri ortadan kaldırmak için kullanılır ve çok sayıda türleri vardır. İşte o türler...
Kabili Rücu Akreditif : Cayılabilir akreditif olarak da bilinmektedir. İthalatçının akreditif açığı banka istediği her zaman, kredinin iptal edilebileceği şeklinde oluşturulan bir türdür. Satıcı tarafından çok güvenli bilinmemektedir.
3
Gayri - Kabili Rücu : Bu tür, vazgeçilmez şeklinde oluşturulmaktadır. Cayılması için, tüm tarafların onayı gerekir ve bundan başka iptal mümkün olmamaktadır. Garantinin bulunduğu ve banka tarafından şartların yerine getirildiği zaman, ödeme taahhüdü de bulunmaktadır. Satıcı yönünden güvenli olan bir akreditif türüdür.
4
Teyitsiz Akreditif : Açılan akreditifte muhabir banka, amir mankanın onayına gerek duymadan, satıcı tarafın faydası için oluşturulur. Garantisi bulunmayan bir akreditif türüdür.
5
Teyitli Akreditif : Onaysız akreditifin aksine muhabir bankanın teyit ettiği ve konu olan ürün ücretinin ödeneceğine dair ek teminat verilen bir akreditif türdür. 
6
Rotatif (Dönen) Akreditif : Yenilenen bir akreditiftir. Ürün kullanıldıkça, ek sözleşme ve talimata gerek kalmadan, aynı şartlar ve fiyatlar üzerinden otomatik olarak yenilenmektedir. 
7
Kırmızı Şartlı Akreditif : Akreditifin üzerinde kırmızı renkte belirtilen türü yansıtan bazı şeyler vardır. Malların satın alınmasında, işlenmesinde, ambalajlanmasında, ulaşımında ve depolanmasında kullanılmak için avans ödemesinin yapılacağını belirten türdür.
8
Yeşil Şartl Akreditif : Yeşil şartlı akreditif, ithalatçıya peşin ödeme yapılma imkanı verilmektedir. Ödemeler, malların depolanması gibi durumları gösteren faturalar ve makbuzlar karşısında yapılmaktadır. Bu sebepten dolayı, amirin riski biraz azaltılmaktadır.
9
Karşılıklı Akreditif : Akreditifin bu türü, transit ticarette yer alan, aracılı satışlarda kullanılmaktadır. Aradaki firma, hem amir hem de lehdar konumundadır.
10
Devredilebilir Akreditif : Bu türler, lehdar tarafından bala bir lehdara devredilebilmesini sağlar. Bu devir sadece bir kere yapılmaktadır.
11
Garanti Akreditifi : Garanti mektubuna benzeyen bu tür, malı değil hizmeti içermektedir. Verilen hizmetin, garanti altına alnması için kullanılmaktadır.
12