Ak Parti Hükümetinin İlk Kadrosu

18 Kasım 2015

Abdullah Gül / Başbakan
1
Abdüllatif Şener / Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
2
Mehmet Ali Şahin / Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
3
Ertuğrul Yalçınbayır / Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
4
Mehmet Aydın / 58. Hükümette Devlet Bakanı
5
Beşir Atalay / 58 ve 59.Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinde Devlet Bakanı olarak görev yaptı.
6
Ali Babacan / 58 ve 59.dönemlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmıştır.
7
Kürşad Tüzmen / 58. 59 ve 60. Hükümetlerde Devlet Bakanlığı yapmıştır.
8
Cemil Çiçek / 58 ve 59. hükümetlerde Adalet Bakanlığı görevini yapmıştır.
9
Vecdi Gönül / Milli Savunma Bakanı olarak görevini sürdürmüştür.
10
Abdülkadir Aksu / İçişleri Bakanı görevini üstlenmiştir.
11
Yaşar Yakış / Dışişleri Bakanı
12
Kemal Unakıtan / Maliye Bakanı
13
Erkan Mumcu / Milli Eğitim Bakanı
14
Zeki Ergezen / Bayındırlık ve İskan Bakanı
15
Recep Akdağ / 58, 59, 60 ve 61. Hükümetlerde Sağlık Bakanlığı yapmıştır.
16
Hilmi Güler / 58. Dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirilmiştir.
17
Binali Yıldırım / 58, 59, 60 ve 61. hükümetlerde Ulaştırma Bakanlığı yaptı ve devam ediyor.
18
Sami Güçlü / 58 ve 59 dönemlerde Tarım ve Köyişleri Bakanı görevini yerine getirdi.
19
Murat Beşesgioğlu / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 58. dönemde yapmıştır.
20
Ali Coşkun / 58. dönemde Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak görev yapmıştır.
21
Hüseyin Çelik / Kültür Bakanı
22
Güldal Akşit / Turizm Bakanı
23
Osman Pepe / Orman Bakanı
24
İmdat Sütlüoğlu / Çevre Bakanı
25