2. Dünya Savaşı ve Sonrasında MİT'in Kullandığı Casusluk Cihazları

26 Ekim 2015

Türkiye'nin resmi istihbarat teşkilatı olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1921-23'te Müsellâh Müdâfaa-i Milliye ismini kullanırken, 1926'dan 1965'e kadar Millî Emniyet Hizmeti Riyâseti ismini kullandı. Köklü bir geçmişe sahip olan MİT, özellikle 2. Dünya Savaşı yıllarında ve Soğuk Savaş Dönemi'nde istihbaratta ciddi işler başardı. Bu başarıda ise özellikle kullandığı cihazlar etkin rol oynadı. Günümüzde etkinliğini kaybeden bu cihazlar şimdilerde bir müzede sergileniyor. İşte o müzeden öne çıkan casusluk cihazları...
1
Ayakkabı topuğuna yerleştirilen dinleme cihazı
2
Baskülün içerisine konulmuş telsiz cihazı
3
Casus sigaralar ve telsizler
4
1986'dan sonra kalem ve saatle kamufle edilmiş dinleme cihazları
5
Birçok yerde kullanılan dinleme cihazları
6
1965-80 yıllarında kullanılan robot kravat
7
1980'den sonra kullanılan fotoğraf makinaları ve kameralar
8
Operasyonel faaliyetlerde kullanılan ilk kayıt cihazı
9
1955-1970'den sonra kullanılan LEICA fotoğraf makinası
10
Şifre kasası
11
12
Şifre Blokları
13
1995-2002 yıllarında kullanılan GPS koordinat belirleme cihazları
14
Birbirlerinden farklı tarihlerde kullanılan cihazlar
15
1970-85 yıllarında kullanılan Canon cihazı
16
Şifre blokları
17
18
19
Kayıt cihazları ve yazıcılar
20
El tipi fotokopi makinası
21