1900'lerde Rusya'da Yaşayan Müslüman Türkler

21 Ekim 2015

Göçebe bir Kırgız ailesi, göç esnasında...
1
Özerk Buhara Emiri Alim Khan... 
2
Harezm Han'ı İsfandiyar Jurji Bahadur...
3
Seyyar ekmek satıcısı...
4
Semerkant'ta deri içerisinde taşıdığı suyu satan bir kişi... 
5
Özbekistan'da bulunan Semerkant'ın Tilla - Kari Medresesinin önünde hocasını bekleyen çocuk.
6
Semerkant'ta çocuklar öğretmenlerinden ders dinlerken...
7
Semerkant'ta bir Türk kebapçı...
8
Dağıstanlı kadınlar geleneksel kıyafetleriyle...
9
Burka içerisindeki bir Semerkantlı bir Özbek kadını...
10
Dağıstanlı Müslüman bir kadın ve erkek...
11
Semerkantlı bir tüccar...
12
Semerkant'taki dilenciler...
13
Semerkant'ta dini bir eğitim veren hoca ve talebeleri...
14
Birbirlerine zincirlenmiş iki mahkum...
15
Bir dini alim, kızlarıyla beraber...
16
Semerkant'taki caminin önünde toplanmış müslümanlar...
17