OSMAN CAKMAKCİ KONUSMANİN İMKANSİZLİGİ UZERİNE BİR DİYALOG