Nesimi Şiirleri – En Güzel 15 Şiiri

Nesimi Şiirleri – En Güzel 15 Şiiri
18.11.202017:08

Nesimi 1369 yılında dünyaya gelmiştir. Azerbaycan’da doğduğu düşünülen Nesimi yaşadığı dönem boyunca birçok eser üretmiştir. Bu içeriğimizde sizler için en güzel ve kısa Nesimi şiirlerini derledik. İşte Nesimi şiirleri…

Haber güncelleme tarihi 18.11.2020 17:08

En Güzel ve Kısa Nesimi Şiirleri

Nesimi Seyyid Ali İmadeddin Nesimi 1369 yılında Azerbaycan’da doğmuştur. Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Nesimi’nin doğum tarihi ve doğum yeri ile ilgili farklı rivayetler vardır. Babasının çok eğitimli bir alim olduğu bilinmektedir. Farklı kaynaklardaki bilgilere göre soyunun Hz. Muhammed’e dayandığı ve bu nedenle babasının “Seyyid” ünvanı ile anıldığı belirtilmiştir. Edebiyatı çok seven Nesimi şiirlerinde Azerbaycan Türkçesi, Farsça ve Arapça kullanmıştır. Birçok şairin etkilendiği Nesimi’nin fikirleri İslam’a aykırı olduğu ileri sürüldü. Bu nedenle 1417’de boynu vuruldu ve derisi yüzüldü. Bu içeriğimizde sizler için en güzel ve özlü Nesimi şiirlerini derledik.

 

Nesimi Şiirleri;

1. Har İçinde Biten Gonca Güle Minnet Eylemem

Har içinde biten gonca güle minnet eylemem

Arabi farisi bilmem, dile minnet eylemem

Sırat-i müstakim üzre gözetirim rahimi

iblisin talim ettiği yola minnet eylemem

 

Bir acaip derde düştüm herkes gider karına

Bugün buldum bugün yerim, hak kerimdir yarına

Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına

Rızkımı veren hüda'dır, kula minnet eylemem

 

Oy Nesimi, can Nesimi ol gani mihman iken

Yarın şefaatlarım ahmed-i muhtar iken

Cümlenin rızkını veren ol gani settar iken

Yeryüzünün halifesi hünkara minnet eylemem

Nesimi Şiirleri


2. Her Dil Alem Serveririz Ya Muhammed Ya Ali

Her dil alem serveririz ya Muhammed ya Ali

Cümlenin hem mihterisiz ya Muhammed ya Ali

 

Hadi- i rahman çü sizsiz her dü alemde bu gün

Cümle nazır manzarısız ya Muhammed ya Ali

 

Du cihanın afitab u mab- tab u şems'ısız

Zulmetin hem enverisiz ya Muhammed ya Ali

 

Şanınızda geldi hem taba ve yasin hel eta

Ve'd- duhanun defterisiz ya Muhammed ya Ali

 

Ayet- i lev- lak ilen hem la- fetanın ma'nisi

Lahmike lahmi yerisiz ya Muhammed ya Ali

 

Emr- i ma'rufun beyanı sizden oldu aşkar

Nehy işlerden berisiz ya Muhammed ya Ali

 

Dürr- i şeb- var ile gevher nutkunuzdur bi- güman

La- mekanın cevherisiz ya Muhammed ya Ali

 

Ol zaman kim kıldınız cümcümeyi ihya eden

Padişah- ı Berberisiz ya Muhammed ya Ali

 

Hayberiler tek zeberdesti yine katl eyleyen

Öldüren hem Anterisiz ya Muhammed ya Ali

 

Tanlagı günde şefa'at hem yine sizden olur

Hem ResUl ü Haydarisız ya Muhammed ya Ali

 

Fatıma Zehra betül- i kurratü'l aynı resul

Bab- ı Şeberr ü Şübbersiz ya Muhammed ya Ali

 

Şah Zeynü'l- Abidindir ol imam- ı reh- nüma

Şah Bakır Ca'ferısiz ya Muhammed ya Ali

 

Musi- i Kazım imam ü hem Rıza vü hem Taki

Hem Ali- i Askerisiz ya Muhammed ya Ali

 

Mehdi- i sahib- zamandır Hadi- i rahman bu gün

Evvel ü hem ahırısız ya Muhammed ya Ali

 

Tanlağı günde şefa'at sizden umar has uam

Şah- ı yevmü'l- mahşerisiz ya Muhammed ya Ali

 

Ma'den - i sıdk u safa vü hem yine lutf u kerem

Hem sadefin cevherisiz ya Muhammad ya Ali

 

Bu fakir - i bi - neva sizden umar her dem deva

Lutf ile ihsan verisiz ya Muhammed ya Ali

 

Bu Nesimi pür - zebandır vasfınıyzda neylesin

Gece gündüz sözlerisiz ya Muhammed ya Ali

Nesimi Şiirleri


3. Kadir Geceleri Fırsat Sizindir

Kadir geceleri fırsat sizindir

Böyle Hakk mihmanı can ele girmez

Peygambere yüzler sürmek bizimdir

Gitti bu günkü gün dün ele girmez

 

Azrail el sunar alır canı

Cehteyle burada menzil alasın

Nasip olur mu bir daha göresin

Duasın alacak kul ele girmez

 

Kimler dinler avazını ününü

Allah'ın velisi imam soyunu

Böyle Hakk mihmanı can ele girmez

Özünü kul eyle iman bulasın

 

Ey Nesimi sakın durup oturma

Sırrını sakla nadana taş götürme

Cehteyle de imanını yitirme

Zay edersin din iman ele girmez

Nesimi Şiirleri


4. Kalbim Defter, Dilim Kalem Yazarım

Kalbim defter, dilim kalem yazarım

Hakikat emrini duyaldan beri

Yitirdim Leyla'mı gurbet gezerim

Mecnun gibi aşka uyaldan beri

 

Bize dört kitaptan haber verildi

Kamil olduk akıl başa derildi

Kafir Şeytan merdut oldu sürüldü

Hakkın dergahından sürelden beri

 

Çıkıncak Mi'raca Hazret-i İmam

Diledi Mevladan ümmetin tamam

Nur ile sarıldı bu cümle alem

Saadet tacını geyelden beri

 

Mahlasım Nesimî ismim ALİ'dir

Bu çarh dönmektedir, sanman halidir

Şükür kalbim iman ile doludur

Cürm-ü isyanımız bilelden beri

Nesimi Şiirleri


5. Kemter Kuluyum Ali'nin Ol Şah-ı Karemdir

Kemter kuluyum ALİ'nin ol Şah-ı karemdir

HASAN başımın tacı, HÜSEYN gözümde nemdir

İmam ZEYNEL'ABA, BAKIR mihr-i hürremdir

'Ve salli ala seyyidina al-i Muhammed'

 

İmam CAFER-İ SADIK gibi bir dahi arifan

İmam MUSY-I KAZIM olmaya sultan

Cihan yüzünü görse değer o şah-ı Horasan

'Ve salli ala seyyidina al-i Muhammed'

 

İmam MUHAMMED TAKİ gözlerime ayni ziyadır

İmam NAKİ sayesi ol mürg-ü Hümadır

İmam Hasen-ül Askeri derdimize ayni şifadır

'Ve salli ala seyyidina al-i Muhammed'

 

MUHAMMED MEHDİ zuhur ede nihan kalmaya perde

Havariçler geçse gerek tig-ü teberde

Seyyid Nesimî mehdin okur şam-u seherde

'Ve salli ala seyyidina al-i Muhammed'

Nesimi Şiirleri


6. Merhaba, Hoş Geldin, Ey Ruh-i Revanım, Merhaba!

Merhaba, hoş geldin, ey ruh-i revanım, merhaba!

Ey şekerleb yar-i şirin, lamekanım, merhaba!

 

Çün lebin cam-i cem oldu nefhe-i Ruhülkudus,

Ey cemilim, ey cemalim, behr-ü kanım, merhaba.

 

Könlüme heç senden özge nesne layık görmedim,

Suretim, aklım, ugulum, cismü canım, merhaba.

 

Ey melek suretli dilber, can fedadır yoluna,

Çün dedin lehmike lehmi, gane kanım, merhaba.

 

Geldi yarim naz ile, sordu, Nesimi, nicesen?

Merhaba, hoş geldin, ey hırdadehanım, merhaba.

Nesimi Şiirleri


7. Sabahın Seherinde Kakdım Uyandım

Sabahın seherinde kakdım uyandım

Meded,günahlarım bağışla sultan

Şah-ı Merdan görünür gözüme

Meded,günahlarım bağışla sultan

 

Mücizat gösterdi dıvara bindi

Seksen bin erlere ser-çeşme oldu

Rum'un gözcüsü pirimdir kendisi

Meded,günahlarım bağışla sultan

 

Aman meded arşda,kürsde ulusun

Pirim Hünkar Hacı Bektaş Veli'sin

Günahlar kılmaz Muhammed Ali'sin

Meded,günahlarım bağışla sultan

 

İmam-ı Hasan'ı yanımda bildim

İmam-ı Hüseyn'in nurunu gördüm

İmamlar serveri Zeynel'den...

Meded,günahlarım bağışla sultan

 

Ol İmam Bakır'ı seven yorulmaz

Adım kandır günahlara kalınmaz

Okur İmam Cafer sırrı bilinmez

Meded,günahlarım bağışla sultan

 

Mansur'u dara çektiler dönmedi

Musay-ı Kazım'ın kanı dinmedi

Remiz çalındı kimseler bilmedi

Meded,günahlarım bağışla sultan

 

Muhammed Taki'den Naki'ye erdim

Askeri dilimde tespihim virdim

Alemler serveri Mehdi...

Meded,günahlarım bağışla sultan

 

Ademin cennette nurunu gördüm

Rıza ile meydanda durdum

Melekler Adem'e secde etti

Meded,günahlarım bağışla sultan

 

Seyyid Nesimî'nin mühib yarisin

.............. şem'in yansın çırasın

Şah-ı Merdan cümlesinden olsun

Meded,günahlarım bağışla sultan

Nesimi Şiirleri


8. Seher Oldu Ey Nigarım

Seher oldu ey nigarım

Belki gidem diyarımdan

Felek zulmedip ayırdı

Beni gül yüzlü yarımden

 

Ölen bilir kalan bilir

Seni turap olan bilir

Muhabbet kokusu gelir

Yel estikçe damarımdan

 

Senin elin bana ermez

Benim gözüm seni görmez

Murayiler kain olmaz

Ayırır yari yarinden

 

Seyit Nesimi'nin ahı

Gidenler gelmez bir dahi

Medet ey kulların şahı

Mahrum koyma didarından

Nesimi Şiirleri


9. Şem'e Düşen Pervâneler

Şem'e düşen pervâneler

Gelsin bir hoşça yanalım

Aşka düşen divâneler

Gelsin bir hoşça yanalım

 

Yanmaktır bizim kârımız

Harcedelim hep varımız

Pervâneler yâranımız

Gelsin bir hoşça yanalım

 

Varım söylen şol bülbüle

Neden âşık olmuş güle

Ermek istersen ol Kül'e

Gelsin bir hoşça yanalım

 

Bülbül yuvan yıkıldı mı

Yavrun yere döküldü mü

Ölüm sana dokundu mu

Gelsin bir hoşça yanalım

 

Nesimî döğünsün taşlar

Akıtalım gözden yaşlar

Hak tariktir hey kardaşlar

Gelsin bir hoşça yanalım

Nesimi Şiirleri


10. Sorma Be Birader Mezhebimizi

Sorma be birader mezhebimizi

Biz mezhep bilmeyiz yolumuz vardır

Çağırma meclis-i riyaya bizi

Biz şerbet bilmeyiz dolumuz vardır

 

Biz müftü bilmeyiz fetva bilmeyiz

Kıl ü kal bilmeyiz ifta bilmeyiz

Hakikat bağında hata bilmeyiz

Şah-ı Merdan gibi ulumuz vardır

 

Bizlerden bekleme zühd ü ibadet

Tutmuşuz evvelden rah-ı selamet

Tevalla olmaktır bize alamet

Sanma ki sağımız solumuz vardır

 

Ey zahit surete tapma hakkı bul

Şah-ı velayete olmuşuz hep kul

Hakikat şehrinden geçer bize yol

Başka şey bilmeyiz Ali'miz vardır

 

Nesimi esrarı faş etme sakın

Ne bilsin ham ervah likasın hakkın

Hakk'ı bilmeyene Hak olmaz yakın

Bizim Hak katında elimiz vardır

Nesimi Şiirleri


11. Uykudan Uyanmış Şahin Bakışlım

Uykudan uyanmış şahin bakışlım

Dedim sarhoş musun söyledi yok yok

Ak elleri elvan elvan kınalı

Dedim bayram mıdır söyledi yok yok

 

Dedim ne gülersin dedi nazımdır

Dedim kaşın mıdır dedi gözümdür

Dedim ay mı doğdu dedi yüzümdür

Dedim ver öpeyim söyledi yok yok

 

Dedim aydınlık var dedi aynımda

Dedim günahım çok dedi gönlümde

Dedim mehtap nedir dedi koynumda

Dedim ki göreyim söyledi yok yok

 

Dedim vatanım mı dedi ilimdir

Dedim bülbül müdür dedi gülümdür

Dedim Nesimî Şah dedi kulumdur

Dedim satar mısın söyledi yok yok

Nesimi Şiirleri


12. Vahdet Kaynağından Dolu İçenler

Vahdet kaynağından dolu içenler

Kanmıştır badeye şarap istemez

Hakikat sırrına candan erenler

Ermiştir mahbuba mihrap istemez

 

Bu yolda can yoktur, canan isterler

Gönül kabesinde erkan isterler

Adem'e secdeyi her an isterler

Başka bir ibadet, sevap istemez

 

Ariftir mushaftan dersler okuyan

Tevrat'ı İncil'i ezber okuyan

Cemal-i mushafı bir bir okuyan

Almıştır fermanı Kur'an istemez

 

Nesimi'yem aşkla zar-u zar olan

Ezel ikrarında ber karar olan

Kiramen katibe yar-ı gar olan

Düşmüştür defteri kitap istemez

Nesimi Şiirleri


13. Yandı Yürek Yâr Elinden

Yandı yürek yâr elinden

Bilmem yara ne edeyim

Takatım yok dosta varam

Çare bilmem ne edeyim

 

Bir yara dışardan olsa

Halk ona bir merhem çalar

Benim yaram içerdendir

Çare bilmem ne edeyim

 

İki hekim geldi üstüme

Biri dilli birisi lal

Dilliye cevap veremedim

Bilmem ki lala ne deyim

 

Nesimi'ye dediler ki

Derdine bir derman ara

Bize derman Hakk'tan ola

Çare bilmem ne edeyim

Nesimi Şiirleri


14. Yaptığımız Kabe'dir

Yaptığımız Kabe'dir

Yıktığımız kilise

Şu bizim seyranımız

Bir seyrana benzemez

 

Süleymanlar içinde

Ali bir Süleyman'dır

Süleymanlar bildiler

Süleyman'a benzemez

 

Abdesimiz katlanmak

Namazımız sabretmek

Biz bir oruç tutarız

Ramazana benzemez

 

Kitabımızda kıl var

Dağlar kadar görünür

Bir bir âyet okuruz

Bir Kur`an'a benzemez

 

Kul Nesimi sen seni

Mânâ bilir söylersin

Biz bir deniz geçeriz

Bir ummana benzemez

Nesimi Şiirleri


15. Yoluna Canlar Fedadır Ya Aliyyelmürtaza

Yoluna canlar fedadır ya Aliyyelmürtaza

Destgirin hem Hüdadır ya Aliyyelmürtaza

 

'Lahmüke lahmi' dedi çün ol şefiülmüznibin

Ol da hakkında nidadır ya Aliyyelmürtaza

 

Zülfikarın haricin boynundan eksik olmasın

Sana Hakktan bu atadır ya Aliyyelmürtaza

 

Ey şu kimse sevmedi bunda seni anda olur

Havz-ı kevdesden cüdadır ya Aliyyelmürtaza

 

Kim ki zahir görmedi nakşında nakkaaşı ayan

Bi-basirettir a'madır ya Aliyyelmürtaza

 

Bu Nesimî mehdin okur,kıl inayet sen ana

Eşiğinde bir gedadır ya Aliyyelmürtaza

Nesimi Şiirleri

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
1
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Etiketler:
Tüm Hakları Saklıdır © 2015 - 2020 NeOldu.com
Burada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.