Konkordato Nedir? Hangi Durumlarda Konkordato İlan Edilir?

Konkordato başvurusundan, konkordato kararının sonuçlarına kadar konkordato hakkında aklınıza takılan tüm soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz.
Konkordato Nedir? Hangi Durumlarda Konkordato İlan Edilir?

Konkordato, borçlanan kişinin borçlarını ödemekte zorlanması durumunda uygulanan hukuki bir işlemdir. İflas anlaşması olarak da adlandırılan konkordato, batma durumuna gelen şirketlerin borçlarını karşılayabilecek koşulların oluşturmak için mahkeme yoluyla anlaşma yapmasıdır. Bu sayede alacaklıların belirli bir plan doğrultusunda ödeme alması sağlanır. Ülkemizde ise genelde ''İflas Anlaşması'' adıyla sıkça karşımıza çıkar. Anlaşma sayesinde borçlu şirket, iflas etmeden borçlarını ödeyebilir ve ödeme sürecini uzun vadeye yayabilir. Konkordato sayesinde alacaklılar ve borçlu kişi için mahkeme kararıyla en ideal plan belirlenir.

Konkordato başvurusundan, konkordato kararının sonuçlarına kadar aklınıza takılan tüm sorulara cevap bulabilir, konkordato hakkında tüm detaylı bilgiye yazımızdan ulaşabilirsiniz. 

Hangi Durumlarda Konkordato İlan Edilir? 

Konkordato Nedir? Hangi Durumlarda Konkordato İlan Edilir? Hangi Durumlarda Konkordato İlan Edilir? 

Mali sıkıntılar oluştuğunda konkordato başvurusu yapabilirsiniz. Beklenen gelirin düşük olması ve maliyetin artış göstermesi gibi durumlarda şirketlerin mali durumu zayıflayabilir. Bu durumda konkordato başvurusu yapılabilir. Aynı zamanda iflas tehlikesi, faiz yükü ya da döviz kurundaki dalgalanmalar sonucunda da konkordato başvurusu yapabilirsiniz. Özetle konkordato başvurusu için gerekli şartları şu şekilde sıralayabiliriz; 

 • İflas tehlikesi, konkordato başvurusu yapmak için geçerli bir durumdur. Eğer şirketiniz iflas eşiğine gelmişse ve borçlarınızı ödemekte zorluk çekiyorsanız, konkordato talebinde bulunabilirsiniz. 
 • Mali sıkıntılar, konkordato başvurusu yapmak için geçerli bir sebeptir. Eğer gelirlerinizde düşme söz konusuysa ve şirketinizin mali durumunda zayıflama gözlemleniyorsa konkordato başvurusu yapabilirsiniz. 
 • Döviz kurlarındaki dalgalanmalar da konkordato başvurusu yapmak için bir sebeptir. Dövizle borçlanan şirketlerin, döviz kurundaki ani dalgalanmalarda büyük şekilde etkilenmesi mümkün. Bu durum şirkette finansal sıkıntılara yol açabilir. Dolayısıyla konkordato başvurusu yapabilirsiniz. 
 • Ekonomik durgunluk, beklenmedik olaylar ya da sektörel sorunlar sonucunda şirketin gelirinde ani düşüşler meydana gelebilir. Bu durumda şirketinizin gelirinde düşüş gözlemlenir. Borçlarınızı ödemede zorlanacağınız bu durumda da konkordato başvurusu yapabilirsiniz. 

Konkordato Türleri Nelerdir? 

Konkordato Nedir? Hangi Durumlarda Konkordato İlan Edilir? Konkordato Türleri Nelerdir? 

Konkordato türleri, yapılış amacına göre farklılık gösteren hukuki işlemlerdir. Öncelikle konkordato türleri yapılış biçimi, yapılış zamanı ve yapılış amacına göre farklılık gösterir. Konkordato türleriyle ilgili ayrıntıyı ise sizlere şu şekilde sıralayabiliriz; 

 • Yapılış biçimine göre yüzde konkordatosu, karma konkordato ya da vade konkordatosu uygulanabilir. Yüzde konkordatosunda alacaklı, borçlunun ödeyemeyeceği kısımdan feragat ediyor. Vade konkordatosunda ödeme planı ve ödeme tarihi belirleniyor. Karma konkordatosunda ise borçlanma yeniden yapılandırılarak, yeni plan belirleniyor. 
 • Konkordatonun yapılış zamanı da oldukça önemlidir. Yapılış zamanına göre iflas içi ve iflas dışı konkordato sınıflaması yapılır. Eğer şirket iflas süreci içerisinde konkordato başvurusunda bulunmuşsa, iflas içi konkordato türü olarak nitelendiriliyor. Ancak şirket iflas süreci dışında konkordato başvurusunda bulunmuşsa, iflas dışı konkordato olarak nitelendirilir.
 • Konkordatonun yapılış amacına göre de ikiye ayrıldığını görüyoruz. Adi konkordato ve terfi suretiyle konkordato olmak üzere iki ayrım mevcuttur. Malvarlığının terkiyle borcun tasviye edilmesi terfi suretiyle konkordato olarak adlandırılıyor. Adi konkordato ise borçlunun mali durumunun düzgün hale getirilmesini amaç ediniyor.

Konkordato Süreci ve Aşamaları Nedir? 

Konkordato Nedir? Hangi Durumlarda Konkordato İlan Edilir? Konkordato Süreci ve Aşamaları Nedir? 

Konkordato komiserliği başvurusu yapmak için e-Devlet aracılığıyla Vatandaş Portal üzerinden Ek-1 de yer alan başvuru kılavuzunu incelemelisiniz. Bu şekilde konkordato başvurusunu iletebilirsiniz. Dilerseniz fiziki olarak da başvuru yapmak mümkündür. Konkordato komiserliğine şahsen giderek ya da posta yoluyla başvurunuzu iletebilirsiniz.

Alacaklı ya da borçlu tarafından yapılan başvuruda İflas Kanunu'nun 286. maddesinde yer alan belgeler eksiksiz olarak iletilmişse, 3 ay geçici mühlet verilir. Bu süre en fazla 2 aya kadar uzatılabilir. Aynı zamanda geçici konkordato komiseri atanır ve diğer gerekli olan muhafaza tedbirleri alınır. 

Geçici sürede konkordatonun başarıya ulaşacağı anlaşılırsa, kesin mühlet sunulur. Bu sürenin 6 aya kadar uzama ihtimali vardır. Kesin mühlet kararı sonucunda konkordato komiseri atanır. Alacaklıların toplantıya davet edilmesi sonucunda konkordato projesi müzakere edilir. Sonrasında ise konkordato komiserinin geçerli raporu ve konkordato projesi mahkemeye sunuluyor. Mahkeme duruşma günü ilan edildikten sonra 3 güne kadar itiraz süresi vardır. Konkordato aşamalarını özetle şu şekilde sıralayabiliriz; 

 • İlk olarak konkordato başvurusu yapılır. 
 • Sonrasında borçlunun durumu incelemeye alınır. 
 • Borç durumu incelendikten sonra konkordato planı hazırlanır. 
 • Konkordato onaylanır ve sonrasında plan uygulanır. 

Konkordato, borçlunun iflas etmemesi için bir alternatif olarak sunuluyor. Bu süreçte borçlunun anlaşma koşullarına uyması ve borçlarını ödeme zorunluluğu vardır. Anlaşmaya uyulmadığı taktirde konkordato süreci sonlandırılarak, borçlunun iflasına karar verilebilir. 

Konkordato Komiseri Görevleri Nelerdir? 

Konkordato Nedir? Hangi Durumlarda Konkordato İlan Edilir? Konkordato Komiseri Görevleri Nelerdir? 

Konkordato komiseri, konkordato sürecini takip eden ve yöneten uzman kişilerdir. Alacaklı ve borçlu arasında iletişim sağlayan konkordato komiseri, konkordato planının uygulanmasını denetliyor. Amacı ise borçlunun iflasını önleyecek uygun planı hazırlamak ve ödeme planını düzenlemektir. Aynı zamanda dosyaları teslim alan komiser, kesin mühlet içerisinde, tasdike yönelik işlemleri tamamlayıp raporuyla mahkemeye iade eder. Konkordato komiserinin görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz; 

 • Konkordato komiseri, konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunur ve kanunda verilen görevleri yerine getirir. 
 • Mahkemenin uygun gördüğü süre zarfında mahkemenin istediği konuları raporlar ve sunar. 
 • Alacaklılar kurulunu düzenli olarak bilgilendirme görevi vardır. 
 • alacaklıların talebi üzerine, borçlunun güncel mali durumu hakkında alacaklılara bilgi verir. Aynı zamanda konkordatonun seyri hakkında da bilgi vermektedir. 
 • Mahkemenin belirlediği görevleri yerine getirir. 

Konkordato Anlaşmasının Borç Ödeme Şekli ve Borç Yapılandırılması 

Konkordato Nedir? Hangi Durumlarda Konkordato İlan Edilir? Konkordato Anlaşmasının Borç Ödeme Şekli ve Borç Yapılandırılması 

Konkordato borçlarının ödeme şekli, borçların yeniden yapılanmasına olanak sağlıyor. Borçların ödeme şekli belirlenirken, borçlu şirketin mali durumu ve alacaklıların talebine uygun şekilde plan belirleniyor. Borç ödeme şekli bu etkenlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 

Konkordato sürecinin, borçların yeniden yapılandırılma süreci olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda borç vadesi, faizi ve miktarında değişkenlik söz konusu olabilir. Borçlu yeniden yapılandırılan borçlarını belirlenen süre zarfında ödeme taahhüdünde bulunuyor. Bu koşulları yerine getiren borçlu, iflas etmiyor.

Konkordato, borçlunun ve alacaklıların menfaatlerini göz önünde bulundurarak, borçlunun iflastan kurtulmasını sağlar. Bu süreçte alacaklıların haklarının da korunması sağlanıyor. İki tarafın menfaati için en uygun borç ödeme planı oluşturulur. 

Konkordato Talebi İçin Gereken Belgeler Nelerdir? 

Konkordato Nedir? Hangi Durumlarda Konkordato İlan Edilir? Konkordato Talebi İçin Gereken Belgeler Nelerdir? 

Konkordato talebi iletirken bazı belgelerin mahkemeye sunulması gerekiyor. Belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde sunulması önemlidir. Konkordato talebi için gerekli belgeler ise şu şekildedir;

 • Konkordato ön projesi: Konkordato ön projesi gereklidir. Konkordato ön projesi, borç ödeme planını ayrıntılı şekilde gösterir. Borçların ödenme zamanı, nasıl ödeneceği ve bu kaynakların nasıl sağlanacağı konusunda detaylı ön proje olan konkordato ön projesi oluşturulmalıdır. 
 • Mal varlığı durum göstergesi: Borçlunun mali durumunu gösteren belgelere ihtiyaç vardır. Bu durumda şirketin bilançosu, gelir-gider tablosu, malvarlıkları ve borçların belirtildiği her türlü belgenin mahkemeye sunulması gerekiyor. 
 • Alacaklının imtiyaz durumu: Alacak listesi ayrıntılı olarak sunulmalıdır. Alacaklıların listesi ve kim olduğuna dair detaylı bilgi gereklidir. 
 • Karşılaştırmalı yarar tablosu: Mahkemeye sunulan konkordato ön projesinin ve malvarlığının karşılaştırma tablosu yapılmalıdır. Alacaklıların elde edeceği ödeme miktarı ve iflas durumu gerçekleşirse elde edeceği miktar karşılaştırılır ve tabloyla sunulur. 
 • Makul güvence veren denetim raporu ve dayanakları: Finansal analiz raporları da gereklidir. Konkordato ön projesinin gerçekleşmesini kanıtlayacak finansal analiz raporları konkordato talebinde mutlaka sunulmalıdır. 

Konkordato İşlemlerinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Konkordato Nedir? Hangi Durumlarda Konkordato İlan Edilir? Konkordato İşlemlerinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Konkordato başvurusu yapmadan önce dikkat etmeniz gereken belirli durumlar vardır. Özellikle erken başvuru yapmanın önemli olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak konkordato işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenleri ise şu şekilde sıralayabiliriz;

 • İlk olarak erken başvuru için şirketin mali durumunu incelemeniz gerekir. Mali durumun bozulduğunu fark ettiğiniz taktirde kısa sürede erken başvuru yapmanız gerekir. 
 • Konkordato planı hazırlamak için borçların tam olarak tespit edilmesi gerekiyor. Doğru bir konkordato planı hazırlamak oldukça önemlidir. Bu konuda iyi bir hazırlık yapılmalıdır. 
 • Bu süreçte avukat yardımı alabilirsiniz. Konkordato işlemlerinin avukat aracılığıyla yürütülmesi tavsiye ediliyor. 
 • Konkordato süreci ayrıntılı şekilde takip etmelisiniz, yükümlülükleri doğru şekilde yerine getirmelisiniz. 

Konkordato Kararının Sonuçları ve Uygulama Şekli 

Konkordato Nedir? Hangi Durumlarda Konkordato İlan Edilir? Konkordato Kararının Sonuçları ve Uygulama Şekli 

Konkordato kararı resmi olarak kaydedildiğinde ve mahkeme tarafınca onaylandığında, tarafların hukuki açıdan korunma altına alındığını görüyoruz. Konkordato kararı mahkeme tarafından onaylandıysa, genelde tüm alacaklıları bağlamaktadır. Konkordato sürecinde ortaya çıkan alacaklılar, imtiyazlı alacaklılar, rehinli alacaklılar ve amme alacaklılar için proje bakımından bağlayıcı olmayabilir.

Alacakları kabul edilmeyen alacaklılar ise tasdik kararı ilan edildikten sonra bir ay içerisinde alacakları hakkında dava açabilir. Rehinli alacaklar, rehinli mallarla ilgili kesin ve geçici mühlet içerisinde muhafaza tedbiri alamaz. Tasdik edilen konkordatoyu bağlamayan rehinli alacaklar, kesin ve geçici mühlet içerisinde rehinli malları satamaz. 

Borçlu durumda olan şirket konkordato işlemleri sayesinde işletmesine devam edebilir. Bu sayede şirket sahibinin iflas etmesi önlenir. Konkordato sonrasında şirketin iflas riskini azaltma ya da mali durumunun zayıflayarak iflas riskine devam etme olasılıkları mevcuttur. Bu durum borçlu şirketin finansal durumuna göre değişiklik gösterir. 

YORUMLAR
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.