John Locke Sözleri, Eserleri - John Locke Eserlerinden Romantik, Etkileyici ve Özlü Sözler

John Locke Sözleri, Eserleri - John Locke Eserlerinden Romantik, Etkileyici ve Özlü Sözler
02.07.201917:00

Türk Edebiyatı'nın en önemli fiozoflardan biri olan Johne Locke'nin en anlamlı, en güzel sözlerini bu içeriğimizde bulabilirsiniz. İşte John Locke'nin en güzel, en anlamlı ve resimli sözleri...

Haber güncelleme tarihi 13.12.2019 17:23

John Locke, en ünlü filozoflardan bir tanesidir. Güzel sözler ve özlü sözler kategorisinde de yer alan John Locke'nin en güzel ve en anlamlı sözlerini bir araya getirdik. Sizleri derinden etkileyeceğinden emin olduğumuz bu sözleri instagram, facebook, twitter ve tumblr gibi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Bu içeriğimizde yeni hazırladığımız ''2020 Yeni Resimli John Locke Sözleri'' de ayrıca yer almaktadır. Bu görselleri telefonunuza kaydedip sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

John Locke Sözleri – En Güzel, Duygusal, Etkileyici ve Anlamlı John Locke Sözleri

Tuhaf, biz insanlar bukalemun gibiyiz. Ahlaki değerlerimizin rengini, çevremizdekilerinkine bakarak seçiyoruz.

john locke sözleri

İdrakin doğası öyledir ki, dış baskıyla hiçbir inanışa mecbur edilemez.

Devlet, bireyin inandığı gibi yaşamasına müdahale edemez; müdahale edilmesine de müsamaha gösteremez.

john locke sözleri

İnsanların düşüncelerinde bir değişiklik meydana getirebilen sadece ışık ve kanıttır.

Her insan, bir başkasının selâmetini gerçekleştirebilmek için, istediği miktarda şiddetli tavsiyelerde veya tartışmalarda  bulunabilir.  Fakat  bunda, her çeşit baskı ve zorlamadan sakınılmalıdır. Zorbaca hiçbir şey yapılmamalıdır.

Siyasi yönetimin işlerini, din işlerinden kesinlikle ayırt etmeyi ve ikisi arasına adil sınırlar koymayı bütün her şeyin üzerinde zorunlu buluyorum.

john locke sözleri

Herhangi bir kimsenin özel kanaati, eğer hatalı olsa da, nasıl onu yasalara uymaktan muaf tutmuyorsa, siyasî yöneticinin özel yargısı da ona, kişilere kanunlar empoze etmeye yönelik yeni bir hak tanımaz; böyle bir hak, ona ne hükümetin anayasasında bahşedilmiştir ne de insanlara bunu kabul ettirmek onun gücü içindedir; özellikle de kendisine bağlı olanları ve mezheptaşlarını başkalarının mallarıyla zenginleştirip ileri götürmeyi amaçlamışsa.

Eğer bir insan doğru yoldan ayrılırsa, bu onun kendi talihsizliğidir, bu durumun size hiçbir zararı yoktur; bu hayatta yapıp ettiklerinin öteki dünyada onu perişan etmesi beklendiğinden, onu cezalandırmanız gerekmez.

"Mutluluk ve mutsuzluk son sınırlarını bilmediğimiz iki durumdur."

john locke sözleri

Eğer bir kere, yasalar ve cezalar aracılığıyla, bir şeyin dinin içine sokulmasına müsaade edilirse, buna koyulacak hiçbir sınır bulunmayacak, fakat, siyasî yönetimin bizzat biçimlendirildiği hakikat kuralına göre her şeyi değiştirmek her hâlükârda meşru olacaktır.

Arzu ne kadar fazlaysa rahatsızlık hissi de o kadar şiddetlidir.

Ne kiliselerin dünyevi konularda herhangi bir yargılama yetkisi vardır ne de ateş ve kılıç insan aklını "yanlış" konusunda ikna etmek ve hakikatin bilgisini vermek için uygun araçlardır.

john locke sözleri

Herkesin asıl ve ilk uğraşı , kendi ruhu daha sonra ise toplum barışı olmalıdır.

Hakikî dinin işi bambaşka bir şeydir. Din, zahirî bir ihtişam meydana getirmek veya ruhanî egemenliği ele geçirmek yahut zorlayıcı kuvvet uygulamak için değil; insanların hayatını erdem ve dindarlık kurallarına göre düzenlemek için kurulmuştur.

Eğer açıkça doğruyu söylemek lâzımsa, dini yüzünden ne putperest, ne Müslüman ne de Yahudi, devletteki medenî haklarından mahrum bırakılabilir. İncil, böyle bir şey emretmez.

Ve idrakin doğası öyledir ki, dış baskı ile hiçbir inanışa mecbur edilemez. Mülk müsadereleri, hapsolunmalar, işkenceler, bu yapıdaki hiçbir şey, insanların olaylara bakışını şekillendiren iç yargılarını değiştirecek türden bir etkiye sahip olamaz.

john locke sözleri

John Locke Eserlerinden Alıntılar

"Eğer anlaşılmak istemezseniz, önemsenmezsiniz de. "

"Her birey kendi kişiliğinin ve mülkiyetinin mutlak efendisidir."

Fikirlerine ''aşık olan'' insanlar sadece varsayımlarda bulunmaz, ortaya yanlış iddialar da atarlar.

john locke sözleri

İsa insanlara, inanç ve dürüstlükle, sonsuz hayatı nasıl kazanabileceklerini öğretmiştir; ancak herhangi bir devlet kurmamıştır. Takipçilerine hiçbir şekilde yeni ve özel bir yönetim biçimi tanımlamamış, siyasi yöntemlerin ellerine de, insanları eski dinlerini terkedip, kendisininkini kabul etmeye zorlamakta kullanacakları kılıcı teslim etmemiştir.

Şimdi, dini bahane ederek diğer insanlara zulmedenlerin, işkence edenlerin, onları mahvedip öldürenlerin vicdanlarına sesleniyorum, bunu dostluktan ve onlara duydukları merhametten dolayı mı yapıyorlar acaba?

"Doğuştan bilgi yoktur ve insan zekası doğduktan sonra dolmaya başlayan bomboş bir levha (tabula rasa) dır."

john locke sözleri

Kurnazlık bana göre çok gereksiz bir yetenektir ve bilgiye giden yolda zıt yönü takip etmektir.

O halde insan aklının ilk kabiliyeti harici nesneleri duyumsama veya kendi işleyişi üzerine düşünme sonucu üzerinde bırakılan etkileri kavrayabilmesidir. Bu, insanın herhangi bir şeyi keşfetme yolunda attığı ilk adımdır ve bu dünyada sahip olacağı bütün fikirleri üzerine kuracağı temeldir. Cennete ulaşan en yüce düşünceler bile köklerini buradan alır: Aklın gezindiği ve yükseliyormuş gibi göründüğü boyutlarda bile duyular ve düşünmeden gelen fikirlerin hiçbir şekilde dışına çıkamaz.

Çünkü hiç kimse, istese bile, imanını başkasının emirlerine uyduramaz. Hakikî dinin bütün hayatı ve gücü, aklın samimî ve tam olarak ikna edilmesine bağlıdır.

john locke sözleri

Herkesin asıl ve ilk uğraşı, kendi ruhu, daha sonra ise, toplum barışı olmalıdır; her şeyin yakılıp yıkıldığını gördükleri yerde barışı düşünmeye yönelik çok az niyet bulunsa bile.

Tanrı’ya karşı günah olarak kabul edilen  her şeyin, hiçbir ayrım gözetmeksizin, adaletin  kılıcı tarafından cezalandırılması siyasî yöneticilere düşen bir görev değildir.

Dünya hükümdarlarının kendi dünyevî isteklerinin sayısı kadar bölündüğü vasatta, dindeki fikirlerin çeşitliliği ve çelişkisi o dar yolu iyice daraltmıştır; sadece bir ülke haklı olacaktır ve dünyanın arta kalan bütün kısmı, kendilerini yıkıma götüren hükümdarlarını izlemeye mecbur kalacaktır; saçmalığı çoğaltan ve sağlıksız bir Tanrı nosyonuna uygun düşen bu vasatta, insanlar, mutluluk veya mutsuzluklarını doğum yerlerine borçlu olacaklardır.

john locke sözleri

Kendi selâmetine aldırmaz görünen birinin, benim selâmetimle ziyadesiyle ilgilendiğine beni ikna etmesi oldukça zordur.

"Hukukun bittiği yerde tiranlık başlar."

Onlar, zulme devam edip efendi olma gücü bulamadıkları yerde, daha tarafsız koşullarda yaşamayı isterler ve hoşgörü vaaz ederler.

john locke sözleri

İster bir Hristiyan, ister bir putperest (pagan) olsun, ona hiçbir şiddet yöneltilmemeli ve kötülük edilmemelidir.

Hakiki dinin bütün hayatı ve gücü, aklın samimi ve tam olarak ikna edilmesine bağlıdır.

O halde hiç kimse, doğuştan bir kiliseye yahut mezhebe bağlı değildir; herkes Tanrı indinde hakikaten makbul olan inancı ve ibadeti bulunduğuna inandığı o topluluğa gönüllü olarak katılır.

john locke sözleri

İnsanları fesat için bir araya getiren tek bir şey vardır, o da zulümdür.

Hakiki dinin bütün hayatı ve gücü, aklın samimi ve tam olarak ikna edilmesine bağlıdır.

Dini bir topluluğun hiçbir üyesi, o topluluğa sonsuz hayat konusundaki muayyen beklentiden kaynaklanan şey dışında hiçbir bağla bağlanamaz.

john locke sözleri

"Dilin iletişimdeki görevi anlaşılmayı sağlamaktır."

Tanrı'ya karşı günah olarak kabul edilen her şeyin, hiçbir ayrım gözetmeksizin, adaletin kılıcı tarafından cezalandırılması siyasi yöneticilere düşen bir görev değildir.

Anlama, sadece aklın kendi fikirleri hakkındaki eylemleri değildir. Ayrıca bazen herhangi bir düşünceden ortaya çıkan tatmin ve huzursuzluk gibi fikirlerden doğan güçlü duygulardır.

john locke sözleri

İkna etmek bir şeydir, emretmek ise başka bir şey; biri tartışmalarla kabul ettirilir, diğeri cezalarla.

Zevk almadığım bir zanaatle zenginleşebilirim, inanmadığım ilaçlarla bazı hastalıklarda tedavi olabilirim; fakat şüphe duyduğum bir din ve tiksindiğim bir ibadet aracılığıyla kurtulamam.

Yokluğu hoşnutsuzluğa veya acıya yol açmayan bir şey için kimse çaba harcamaz, bu şey en fazla geçici bir heves olur. Heves, arzunun en alt seviyesidir.

john locke sözleri

Yalnız çocuklar değil, büyüklerin bir bölümü de birçok sözcüğü, papağan gibi, öğrendikleri ve bu sözlere alıştıkları için söylerler.

Eğer açıkça doğruyu söylemek lazımsa, dini yüzünden ne putperest, ne Müslüman ne de Yahudi, devletteki medeni haklarından mahrum bırakılabilir.

Hakikat, yasalarla öğretilemez ve onun insanların zihinlerine gitmesini sağlamak için herhangi bir güce de ihtiyacı yoktur.

John Locke Kimdir? Johne Locke'nin Hayatı ve Eserleri

John Locke, Bristol yakınlarında, Wrington’da doğdu. Babası küçük bir toprak sahibiydi, ibadette sadelik isteyen Püriten mezhebinin koyu bir tarafçısıydı. Locke’un daha sonra ileri sürdüğü öğrenim kuramlarında babasının büyük etkisi sezilir. Locke, yüksek öğrenimini Oxford Universitesi’nde yaptı, en çok tabiat bilimleriyle tıp okudu. Hayata atıldıktan sonra hem yazar, hem de siyaset adamı olarak çalıştı. Önce Brandenburg Dükalığı’nda İngiliz elçiliği katibi olarak bulundu. İngiltere’ye döndükten sonra da 8 yıl Shaftbury adında bir İngiliz aristokratının yanında özel hekimlik yaptı. 1683’te Shaftsbury’nin Holânda’ya kaçmak zorunda kalması üzerine Locke da, İngiltere’den ayrıldı. Ancak 1689’da, İkinci İngiliz Devrimi başarı kazanınca İngiltere’ye dönebildi. 28 Ekim 1704 yılında hayatını kaybetmiştir.

john locke sözleri

John Locke'nin Eserleri

 • İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme
 • Toplum Sözleşmesi
 • Leviathan
 • Böyle Buyurdu Zerdüşt
 • Varlık ve Hiçlik
 • Sokrates'in Savunması
 • İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma
 • İdeal Devlet
 • Varlık ve Zaman
 • Devlet
 • Aşkın Metafiziği
 • Denemeler
 • Felsefenin kısa tarihi
 • Ecce Homo
 • Kapital
 • Batı Felsefesi Tarihi
 • Kelimeler ve Şeyler
 • Gramatoloji üzerine
 • Felsefenin Kisa Tarihi
 • Savaş Sanatı
 • Minima Moralia
 • Saf Aklın Eleştirisi
 • Etika
 • Korku ve Titreme
 • Ruhun Fenomenolojisi
 • The Ethics of Aristotle
 • İyinin ve Kötünün Ötesinde
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
116
20
115
14
13
13
13
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
 • Yorumlar 2
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
Etiketler:
Tüm Hakları Saklıdır © 2015 - 2020 NeOldu.com
Burada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.