Etil Alkol Nedir, Etil Alkol Kullanım Alanları Nelerdir?

Etanol olarak da bilinen etil alkol, renksiz hoş kokusuyla yanıcı bir sıvıdır. Günümüzde birçok farklı alanda kullanılan etil alkolü detaylıca araştırdık.
Etil Alkol Nedir, Etil Alkol Kullanım Alanları Nelerdir?

Etil Alkol Nedir?

Etil alkol, etanol olarak da adlandırılan berrak, renksiz, hoş kokulu ve yanıcı bir sıvı özelliğine sahip alkollü içeceklerde kullanılan tek alkol türüdür.

Etanol veya tahıl alkolü olarak da adlandırılan etil alkol, genel adıyla alkollere verilen organik bileşiklerdir. Kimyasal formülü C2H5OH olarak bilinen etil alkolün moleküler ağırlığı 46.06844(232) g/mol olarak bilinmektedir.

Önemli bir endüstriyel kimyasal olarak kullanılan bu organik bileşik, çözücü olarak diğer organik kimyasalların sentezinde, otomotiv sektöründe, kozmetik sektöründe ve tıp alanında yaygın olarak tercih edilmektedir. Etil alkol aynı zamanda insanları sarhoş edici içeceklerin yapımında kullanılmaktadır.

Etil Alkol Nedir, Etil Alkol Kullanım Alanları Nelerdir?

Etil Alkol üretimi iki ana süreçten oluşmaktadır. Bunlardan ilki karbonhidratların fermantasyonu (alkollü içeceklerin yapımında kullanılan yöntem) diğeri ise etilen hidratasyon işlemidir. Fermantasyon, büyüyen maya hücreleri tarafından karbonhidratların etanole dönüşümünü içermektedir.

Endüstriyel alkol üretimi için fermente edilen başlıca hammaddeler pancar ve şeker kamışı gibi şeker mahsulleri ve mısır gibi tahıl mahsullerini kapsamaktadır. Etilenin hidrasyonu; bir etilen ve buhar karışımının yüksek sıcaklık ve basınçta asidik bir katalizör üzerinden geçirilmesiyle elde edilmektedir.

Fermantasyon veya sentez yoluyla üretilen etil alkol, seyreltik bir sulu çözelti halinde elde edilir ve fraksiyonel olarak konsantre edilmelidir.

Saf etil alkol hoş bir eterik kokuya ve yakıcı tada sahip yanıcı bir sıvı özelliği taşımaktadır. (kaynama noktası 78.5 derece, 173.3 F) Orta miktarda bir etil alkol kasları gevşeterek beynin önleyici aktivitelerini azaltarak belirgin bir uyarıcı etki üretmektedir.

Büyük miktarlarda kullanılması durumunda koordinasyon ve yargıyı bozarak sonunda koma ve ölüme sebep olabilmektedir. 

Etil Alkol Kullanım Alanları Nelerdir?

Antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip etil alkol, birçok el dezenfektanın da ve tıbbı mendillerde kullanılmaktadır. Etanol (etil alkol) aynı zamanda antisptik ve dezenfektan olarak da kullanılmaktadır.

Etil alkol, etilen glikol zehirlenmesi veya metil alkol zehirlenmesi durumlarında panzehir olarak kullanılmaktadır. Suda çözünmeyen birçok ilaç genellikle etil alkol içerisinde kolaylıkla çözülmektedir. Örneğin etil alkol (%1 ila %25 arasında değişen konsantrasyonlarda) bazı analjezikler ve ağız gargaralarında çözücü olarak kullanılmaktadır.

Etil alkol eğlence amaçlı ağız yoluyla tüketilen birçok alkollü içeceğin ana bileşeni olarak kullanılmaktadır. Etil alkol, kaygıyı azaltarak insanlarda öfori hissi yaratan psikoaktif bir ilaç görevi üstlenmektedir. Bunun beraberinde bilişsel fonksiyonları bozarak merkezi sinir sistemi (CNS) depresanı olarak işlev göstermektedir.

Etil Alkol Nedir, Etil Alkol Kullanım Alanları Nelerdir?

Etanol (etil alkol) endüstriyel olarak etil esterler, asetik asit, dietil eter ve etil aminlerin üretiminde kullanılmaktadır. Etil alkol hem polar hem de polar olmayan bileşikleri çözme kabiliyeti sayesinden yaygın bir şekilde iyi bir çözücü olarak kullanılmaktadır.

Etil alkolün erime noktası -114.1 derece olmasından dolayı çeşitli laboratuvarlarda soğutma banyolarında bir bileşen olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda birçok termometrede aktif sıvı görevi göstermektedir.

Etanol, kozmetik ve güzellik ürünleri endüstrisinde cilde yardımcı olmak için koruyucu losyonlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Etkili bir çözücü olmasından dolayı boyalarda koruyucu olarak kullanılmaktadır ayrıca organizmaların ihlalini önlemek için temizlik malzemelerinde sıklıkla tercih edilmektedir.

Bazı karışımlara renk katkısı olarak kullanılabileceği gibi bazı gıdalarda lezzetlendirici olarak tercih edilmektedir. 

Etil Alkol Özellikleri

Etil Alkol Nedir, Etil Alkol Kullanım Alanları Nelerdir?

Diğer adları: Etanol, bitkisel alkol, EtOH, Hidroksietan

Etil Alkol Kimyasal Formülü: C2H5OH

Etil Alkol Molekük Ağırlığı: 46.06844(232) g/mol

Etil Alkol Erime Noktası: -114,1 santigrat derece

Etil Alkol Kaynama Noktası: 78,37 santigrat derece

Etil alkol, monohidrik bir birincil alkol olarak bilinmektedir. Etanol olarak da adlandırılan bu alkol çeşidi -117.3 derece erime noktasına ve 78.5 derece kaynama noktasına sahiptir. Sı ile her oranda karışabilme özelliğine sahip etanol, sadece sudan zorlukla ayrılmaktadır.

Öte yandan tamamen su içermeyen etil alkole mutlak etanol denilmektedir. Tüm alkollü içeceklerin aktif bileşeni olarak bilinen etil alkol, aynı zamanda öksürük şuruplarında, toniklerde ve tentür iyot gibi birçok ilaç yapımında iyi bir çözücü olmasından dolayı sıklıkla tercih edilmektedir. Az miktarda saf etanolün tüketilmesi öldürücü olabilmektedir.

Etil Alkol Tarihi

Etil Alkol Nedir, Etil Alkol Kullanım Alanları Nelerdir?

Etil alkol ilk olarak 1892 yılında karbon zincirinin adı "etan" ve "ol"  bileşimlerinin bir kombinasyonu olarak ortaya çıkmıştır. Zamanla halk arasında etanol olarak adlandırılan bu bileşim kombinasyonu yüzyıllardır birçok farklı alanda kullanım imkanı doğurmuştur. Metil alkolde tıpkı etil alkol gibi aynı kuralları takip etmektedir. Sonuç olarak tüm etanoller alkol ancak tüm alkoller etanol değildir.

Çözücü Olarak Etil Alkol

Etil Alkol Nedir, Etil Alkol Kullanım Alanları Nelerdir?

Etil alkol: mutfak özleri, uçucu yağlar, tentürler ve konsantreler gibi farklı ürün grupları için güvenli bir şekilde çözücü olarak kullanılabilmektedir. Gıda sınıfında bir dezenfekte olarak kullanılabilen bu bileşen, ekstrakları ve tentürleri kirletebilecek safsızlıkları en aza indirgemektedir. Etil alkol genellikle BHO ve CO2 ekstraksiyonları yapılırken son yıkama işlemi olarak kullanılmaktadır.

Tıp Alanında Etil Alkol

Etil Alkol Nedir, Etil Alkol Kullanım Alanları Nelerdir?

Alkol genellikle tıp alanında antiseptik veya dezenfektan olarak kullanılmaktadır. Yaygın olarak tercih edilen alkol, tıbbi mendiller ve antibakteriyel el dezenfektanları, bakterilerin hastanelerde ve ilgili tesislerde yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için yaygın olarak tercih edilmektedir.

Alkol aynı zamanda enjeksiyondan önce cildi sterilize etmek için de kullanılmaktadır. Hastaneler ve tıbbi klinikler kullanımdan önce ve sonra çeşitli tıbbi cihazları sterilize etmek için alkol bulundurmaktadır. Tıp alanında kullanılması önerilen alkol türü etil ve izopropil alkoldür.

Yakıt Olarak Etil Alkol

Etil Alkol Nedir, Etil Alkol Kullanım Alanları Nelerdir?

Etil alkol, yakıt maddesi ve motor yakıtı olarak yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Bazı benzin formlarının %25'e kadar etil alkol içerdiği bilinmektedir. Bu bileşik bazı bipropellant roketlerinde roket yakıtı olarak da kullanılmaktadır. Etil alkol yakıtta kullanıldığında karbon monosit ve azot oksit emisyonlarını azalttığı bilinmektedir. 

İçecek Olarak Etil Alkol

Etil Alkol Nedir, Etil Alkol Kullanım Alanları Nelerdir?

Etil alkol, alkollü içeceklerde kullanılan ana malzemeler arasında yer almaktadır. Alkollü içecekler; etanol, tahıllar, meyveler ve diğer şeker kaynaklarının fermantasyonu sonucunda oluşmaktadır.

Alkollü içecekler az miktarda tüketilmesi durumunda kaygıyı azalttığı fakat bireyde sersemlik ve uyuşukluk yaptığı bilinmektedir. Ülkemizde alkollü içeceklerin tüketilmesi veya satın alınması 18 yaşının üstü bireyler için uygun görülmektedir. 

İzopropil Alkol

Etil Alkol Nedir, Etil Alkol Kullanım Alanları Nelerdir?

İzopropil alkol genellikle dezenfektan veya dezenfekte işlemlerinde sıklıkla kullanılan alkol türüdür. İzopropil alkol genellikle petrol ve kömür gibi fosil yakıtlarından gelen propandan oluşmaktadır. İzopropil alkol denatüre edilmektedir yani tüketimi önlemek için toksik bir madde eklenmektedir. Alkol olarak değil çözücü olarak kullanılması önerilen bu alkol türü yanlış kullanımda ciddi sonuçlar doğurabilmektedir.

Metanol ve İzopropil Alkol

Etil Alkol Nedir, Etil Alkol Kullanım Alanları Nelerdir?

Metanol (metil alkol) ve izopropil alkol diğer alkol türleri arasında yer almaktadır. Metanolün formülü CH3OH iken izopropil alkolün formülü C3H8O olarak bilinmektedir. Alkol, doymuş karbon atomuna bağlı OH fonksiyonel grubuna (hidroksil) sahip olan herhangi bir kimyasal anlamına gelmektedir.

Bazı durumlarda bir alkol grubu diğerleriyle değiştirilebilir veya alkol karışımında kullanabilmektedir. Beraberinde her alkol kendi erime noktası, kaynama noktası, reaktivite, toksisite ve diğer özellikleriyle birbirinden farklı moleküllere sahiptir.

Herhangi bir karışım için yalnızca doğru olan alkol çeşidinin kullanılması gerekmektedir. Özellikle gıdalarda, ilaçlarda ve kozmetik ürünlerinde bu durum son derece önemlidir.

Canlılar Alkolden Nasıl Etkilenir?

Etil Alkol Nedir, Etil Alkol Kullanım Alanları Nelerdir?

Büyük miktarda etanol tüketilmesi durumunda metobolik süreç ciddi oranda yavaşlamaktadır. Aynı zamanda merkezi sinir sistemi bastırılmaktadır. Bu durum nihayetinde koordinasyonların azalmasına, uyuşukluğa ve sersemliğe vb. neden olmaktadır.

Bazen alkol tüketimi canlılarda kısa süre içerisinde ölüme sebebiyet verebilmektedir. Az miktarda metanol kullanımı, tıpkı etanolde olduğu gibi ölüme yol açabilmektedir. Metanol karaciğerlere ulaştığında oksitlenmektedir.

Metanol, insan vücudunun hücreleriyle hızlı şekilde reaksiyona girerek pıhtılaşmalara ve protoplazmanın pıhtılaşmasına neden olmaktadır. 


Etil alkol nerelerde kullanılır?

Antiseptik olarak kullanılmaktadır. Birçok dezenfektanın ham maddesi etil alkolden oluşmaktadır. Etilen glikol ve metanol zehirlenmelerde panzehir olarak kullanılabilir. Alkol mekanlarda eğlence amacıyla da kullanılmaktadır. Dünyada en yaygın kullanılan maddedir.

Etil alkol içilirse ne olur?

Etil alkol türü insanlar tarafından güvenle tüketilebilen tek alkol türüdür. Saf etil alkol toksiktir. Yanlış kullanılırsa komaya veya ölüme neden olabilmektedir. Saf bir şekilde tüketilmesi kesinlikle önerilmez. Seyreltilip kullanılması gerekir.

Etil alkol ne için kullanılır?

Etil alkol birçok el dezenfektanının içerisinde ve tıbbi mendillerde kullanılmaktadır. Etanol aynı zamanda antiseptik olduğu için dezenfektan olarak da kullanılabilir. İçilebilen alkollerin çoğunda da bulunmaktadır.

Etil alkolün zararları nelerdir?

Etil alkol türü insanlar tarafından tüketilmektedir. Aynı zamanda dezenfektan olarak da kullanılabilir. Saf etil alkol toksik olduğu için yanlış kullanılırsa ölümle sonuçlanabilir. Son derece tehlikelidir.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
11 Yorum