Antik Mısır Hakkında Gerçekler ve Bilinmeyenler

Antik Mısır Hakkında Gerçekler ve Bilinmeyenler
22.08.201711:39

İnsanların çoğu Antik Mısır'ın sırlarına ilgi duyar ancak Antik Mısır hakkında bilinmeyen birçok şey vardır. İşte Eski Mısır hakkında çarpıcı gerçekler...

Haber güncelleme tarihi 10.04.2023 10:44

Antik Mısır, farklı sınıf ve meslek gruplarından oluşan, dini inançlarına önem veren, tarıma dayalı bir ekonomiye sahip, zanaat ve sanat faaliyetleri ile karakterize edilen bir toplumdu. Firavunlar, tanrıların temsilcileri olarak saygı görürdü ve bu nedenle toplumun tüm yönlerini etkilerdi.

Antik Mısır'ın Tarihi

Antik Mısır

Antik Mısır, tarihin en eski medeniyetlerinden biridir. Yaklaşık 3100 yıl önce, Mısır'ın üst ve alt bölgelerini birleştiren ilk firavun olan Menes'in hükümdarlığı ile başlar. Bu dönem, Mısır'ın erken tarihi olarak kabul edilir.

Mısır'ın erken tarihi dönemi, Kraliyet Mührü ve Narmer Paleti gibi önemli bulgulara sahiptir. Bu bulgular, Mısır'ın ilk dönemlerindeki kraliyet gücünün yükselişini gösterir. Ayrıca, Mısır'ın bu dönemdeki başlıca şehirleri olan Memphis ve Thebe'nin de kurulduğu düşünülmektedir.

MÖ 2686-2181 yılları arasında, Eski Krallık dönemi Mısır'ın en parlak dönemlerinden biriydi. Bu dönemde, Mısır piramitlerinin inşa edildiği dönemdir. Bu piramitler, firavunların mezarları olarak kullanılmıştır. Giza'daki Büyük Piramit, Eski Krallık döneminin en ünlü yapısıdır. Bu dönemde ayrıca, İlk Ara Dönem'in sonunda başlayan kaos ve çöküş süreci de yaşanmıştır.

İkinci Ara Dönem (MÖ 2181-2040) ve Orta Krallık Dönemi (MÖ 2040-1640) arasındaki dönem, Mısır'ın siyasi istikrarsızlık ve toprak kaybı dönemidir. Ancak, bu dönemde Mısır kültürü, sanatı ve yazısı gelişti.

Yeni Krallık Dönemi (MÖ 1550-1070), Mısır'ın en güçlü dönemlerinden biridir. Bu dönemde, Ramses II gibi ünlü firavunlar hüküm sürdü. Mısır, Orta Doğu'daki diğer güçlü imparatorluklarla ticaret yaptı ve savaştı. Bu dönemde, Karnak Tapınağı, Luxor Tapınağı ve Abu Simbel Tapınağı gibi önemli tapınaklar inşa edildi.

Antik Mısır'ın Toplumu

Antik Mısır

Antik Mısır toplumu, firavunlar tarafından yönetilen piramitler, tapınaklar ve anıtların yanı sıra tarım, ticaret, zanaat ve sanat faaliyetleri ile karakterize edilir.

Mısır toplumunda, piramitlerde çalışan işçiler ve köleler dahil olmak üzere, farklı sınıflar ve meslek grupları vardı. Firavunlar ve kraliyet ailesi, toplumun en üstünde yer alıyordu. Asiller ve rahipler de önemli bir konumda idi. Bunların dışında, tarım ve ticaret ile uğraşan sıradan insanlar da vardı.

Mısır toplumu, dini inançlarına büyük önem verirdi ve bu inançlar, toplumun tüm yönlerini etkilerdi. Mısır tanrılarına tapınaklarda ibadet edilir ve kurbanlar sunulurdu. Firavunlar, tanrıların dünyadaki temsilcileri olarak görülürdü ve bu nedenle halk tarafından saygı duyulurdu.

Mısır toplumu, tarıma dayalı bir ekonomiye sahipti. Nil Nehri'nin sulaması sayesinde, ürünler bol ve çeşitliydi. Buğday, arpa, darı, sebzeler, meyveler ve pamuk gibi ürünler yetiştirilirdi. Mısır'ın zengin toprakları, çiftçilik faaliyetlerinin yanı sıra hayvancılık ve balıkçılık için de uygun koşullar sunuyordu.

Mısır toplumunda zanaatkarlar da önemli bir yere sahipti. Kuyumcular, dokumacılar, seramikçiler, taş ustaları, ressamlar ve heykeltıraşlar, Mısır sanatının önde gelen temsilcileriydi. Firavunlar ve zengin insanlar, kendilerine özel sanat eserleri sipariş eder ve bu sanatçılar da toplumun saygın meslek gruplarından birini oluştururdu.

Antik Mısır'ın Dinleri

Antik Mısır

Antik Mısır toplumu, dini inançlarına büyük önem veren bir toplumdu. Mısır dini, hayatın her yönünü etkileyen bir inanç sistemiydi ve antik Mısır'ın toplumsal, siyasi ve kültürel hayatında merkezi bir rol oynadı.

Antik Mısır dini, çoktanrılı bir inanç sistemiydi ve Mısır tanrıları, hayvanların kutsal kabul edildiği birçok mitolojik hikaye ve efsanede yer aldı. Tanrılar, doğanın ve evrenin çeşitli yönlerini temsil ederdi ve farklı tanrılar farklı görevler üstlenirdi.

Mısır dini, firavunlar tarafından da desteklenir ve korunurdu. Firavunlar, tanrıların dünyadaki temsilcileri olarak görülürdü ve firavunun yönetimindeki ülke, tanrıların rızasını kazanmak için tasarlanmıştı. Firavunlar, ölümsüzlüklerini kazanmak için özenle hazırlanmış tapınaklar ve anıtlar inşa ettirirlerdi.

Mısır dini, ölüm ve ölümden sonraki hayat inancına da sahipti. Ölüm, yeniden doğuşun başlangıcı olarak görülürdü ve bu nedenle ölüme büyük önem verilirdi. Ölülerin bedenleri, mumyalama ve sarılma işlemleri ile korunur ve tapınaklarda ve piramitlerde bulunan çeşitli eşyalar, ölülerin öteki dünyada ihtiyaç duyacağı şeyleri temsil ederdi.

Mısır dini, toplumun tüm kesimlerini etkileyen bir inanç sistemiydi. Tapınaklar, halkın tanrılara tapınma ritüellerini gerçekleştirdiği yerlerdi ve rahipler, tapınakların yönetiminden sorumluydu. Ayrıca, özellikle işçilerin ve kölelerin hayatını yönlendiren ve günlük işlerini etkileyen çok sayıda yerel tanrı ve tanrıçalar vardı.

Antik Mısır Hakkında Kısa Bilgiler

İnsanlık tarihinde Antik Mısır önemli bir yer kaplamaktadır. Sanat, bilim, ticaret, mimari gibi birçok alanda dönemin insanlığından çok daha fazla ileri olan Antik Mısır hakkında hala birçok sır bulunmaktadır. Peki siz Antik Mısır'ı düşündüğünüzde, aklınıza gelen ilk şey nedir? Piramitler, değil mi? Belki de firavunlar? Ancak eski Mısır sadece bunlardan ibaret değil, çok daha fazlası var! Biz de sizler için şimdiye kadarki en uzun ve ileri medeniyetlerden biri olan Eski Mısır hakkında biraz araştırma yaptık.

1. Genetik Bozukluklara Çok Toleranslı Davranılırdı

Eski Mısırlılar, genetik ve tıbbi bozukluklara karşı çok toleranslı davrandılar. Örneğin, cücelik o tarihlerde oldukça yaygındı. Bunun yanı sıra, cüceler saygın insanlardı. 21. Hanedan'ın bir firavunu olan Amenemope, yaşlı, hasta ve özürlülere verilen önemin manevi bir görev olduğunu yazdı.

2. Timsah Pisliği Doğum Kontrolü Olarak Kullanılırdı

M.Ö. 1850 yılına dayanan belgeler, Eski Mısırlı kadınların, timsah pisliğini doğum kontrolü olarak kullandığını gösteriyor.

3. Matematikte Çok İlerilerdi

Antik Mısır

Eski Mısırlıların gerçek matematiksel ve astrolojik dahiler olduğuna dair birçok gösterge var. Örneğin, Giza piramitlerinin bulunduğu yerin Orion'un Kemeri ile mükemmel şekilde hizalandığı tespit edilmiştir.

4. İlginç Tahta Oyunları Oynarlardı

Eski Mısırlılar, boş vakitlerinde ilginç tahta oyunları oynamaktan keyif alıyorlardı. "Mehen" ve "Mancala" gibi birçok tahta oyunları vardı. Ancak, dünyanın en eski tahta oyunları arasında yer alan ve M.Ö. 3100 yıllarına dayanan "Senet" çok daha popüler oldu.

5. Hijyen ve Görünüm Çok Önemliydi

Hijyen ve görünüm, eski Mısırlılar için çok önemlidir. Erkekler bütün bedenlerini tıraş eder, çiçek ve aromalı kokuları severlerdi.

6. Nil Nehri Kutsaldı

Antik Mısır

Nil Nehri, ana su kaynağı olduğundan dolayı eski Mısırlılar için son derece önemlidir. Nehrin ilkel sularının, ölülerin diyarından, cennetten geçerek nihayet Mısır'a aktığı düşünülüyordu.

7. Kadın-Erkek Eşitliği Vardı

Eski Mısır'daki kadınlar, meslekler haricinde neredeyse her alanda erkeklerle eşitti. Kadınlar, istedikleri kimseyle evlenebilir ve boşanabilirdi. Sevdikleri işleri belirli sınırlar dahilinde yapabilir, mülklerini yönetebilir, istedikleri şeyleri alabilir ve satabilir, özgürce seyahat edebilirdi.

8. Ramses'in 100'den Fazla Çocuğu Vardı

Eski Mısır'ın en ünlü, en uzun ömürlü ve üretken firavunlarından biri olan Ramses, 60 yıl boyunca Mısır'a hükmetti ve 100'den fazla çocuğa sahip olduğu düşünülüyor. O dönem için olağanüstü bir yaş olan 90'lı yaşlarında öldü.

9. Ölülerini Mumyalıyorlardı

Antik Mısır

Bir insan vücudu mumyalanırken, kalp hariç bütün iç organlar vücuttan çıkarılırdı. Mısırlılar, kalbin insanın bilgeliğinin yanı sıra duygular, bellek, ruh ve kişiliğin kaynağı olduğuna inanıyorlardı.

10. 365 Günlük Takvim Kullanıyorlardı

Eski Mısırlılar, güneş yılına yaklaşık olarak eşit kabul edilen 365 günlük yıl takvimini benimseyen ilk kişilerdir. Takvimin en eski versiyonu yaklaşık M.Ö. 3000 yılına dayanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mısır Piramitleri Hakkında BilgiMumyalanmış Bedenler

Antik Mısır'da hangi dil konuşuluyordu?

Antik Mısır'da, yazılı belgelerde kullanılan Mısır hiyeroglifleri ile yazılan Mısır dili konuşulurdu. Ayrıca, ülkenin kuzeyinde, Mısırlıların ticaret yaptığı diğer topluluklarla da Aramice, Fenikece ve Yunanca gibi diğer diller de konuşuluyordu.

Antik Mısır'da piramitler neden yapıldı?

Antik Mısır'da piramitler, firavunların mezarları olarak inşa edildi. Firavunlar, tanrıların dünyadaki temsilcileri olarak görülürdü ve ölümsüzlüklerini kazanmak için özenle hazırlanmış anıtlar inşa ettirirlerdi. Piramitler, firavunların ruhlarının ölümünden sonra da korunmasına yardımcı oldu.

Antik Mısır'da hangi tanrılar tapınılırdı?

Antik Mısır toplumu, çoktanrılı bir inanç sistemine sahipti ve birçok tanrı ve tanrıça tapınılırdı. Bazı popüler tanrılar arasında Ra, Horus, Osiris, Isis, Anubis ve Thoth bulunurdu. Tanrılar, doğanın ve evrenin çeşitli yönlerini temsil ederdi ve farklı tanrılar farklı görevler üstlenirdi.

Antik Mısır'da kadınlar ne kadar özgürdü?

Antik Mısır toplumu, kadınların diğer toplumlara kıyasla daha fazla özgürlüğe sahip olduğu bir toplumdu. Kadınlar, evlilik dışında da işlerde çalışabilir, mülk edinebilir ve hatta hukuk davalarında dava açabilirlerdi. Ayrıca, kadınlar, dinî törenlerde de önemli bir rol oynardı ve tapınaklarda rahibe olarak görev yapabilirdi.

Antik Mısır'da yazılım teknolojileri nasıldı?

Antik Mısır toplumu, yazılım teknolojileri konusunda oldukça ileri bir toplumdu. Mısır hiyeroglifleri, Mısırlıların kullanımda olan yazılı dil sistemiydi ve papirüs, yazma malzemeleri ve mürekkep gibi malzemelerin kullanımıyla yazılı belgeler hazırlanırdı. Ayrıca, ülkenin kuzeyinde, Aramice, Fenikece ve Yunanca gibi diğer diller de yazılı belgelerde kullanılırdı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
41
6
20
11
13
13
7
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
  • Yorumlar 3
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
İLGİLİ HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2015 - 2022 NeOldu.com
Burada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.